DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 498 —
te Bogunović jaruga, Sarduk i Zlopiruša. U isto vrieme uredjene su gudurske
rivine kod Stikade, te je djelomično uredjen i potok Jadičevac.


Osim toga nastavljene su i g. 1899. radnje oko zagradnje zloglasnoga
potoka „Torrente" u Senjskoj dragi, kojimi radnjami ravna zemalj.
bujičar, kr. šum. pristav g. A. Havliček. Za te radnje izdano je do


32.000 kruna, te je skoro dovršena do sele najveća pregrada u Hrvatskoj,
naime pregrada br. 6., koja je 61 Va met. dugačka a koja u kruni mjeri
11 metr. Ova velika pregrada stojat će samo oko 18000 kruna, naime
1 m^ zidja oko 27 kruna. — Ujedno je prošle godine po bujićarskom
osoblju izvedeno i osjeguranje vodovoda senjskoga.
Godine 1900. radi se u Doljanskom potoku u zrmanjskom klancu,
za koji je već izlučeno pr. g. bujično područje.


U županiji modrašku-riečkoj radilo se je g. 1899. oko pošumljenja
bujice kod Hreljina i Bakarca, zagradjivale se opuzine kod Grižana i
Drivenika. Oko Bribira ima velikih opuzina, koje se mogu troškom od
80 hiljada kruna zagraditi, te je vis. zem. vleda obećala kao doprinos sa
svoje strane polovicu toga troška, dočim bi drugu polovicu imala dati
obćina i interesenti, nu isti sbog siromaštva obećaše samo na 20 hiljada
kruna 1500 težaka u naravi. Zbog ovog razmjerno malog doprinosa
odredjeno je, da se g. 1899. i 1900. troškom od 2.3.200 kruna izvedu
samo neke radnje oko Bribira, dočim je za radnje u Grižanima doznačen
uz preostali kredit od 2600 kruna još predhodno novi kredit od ukupno


10.040 kruna. Za pošumljenje vododerine u ,Kovini" odobrena je ogojna
osnova i doznačen kredit od 1320 kruna. Manja zagradjivanje u Kovini
i Driveniku obavljena su po kr. kot. šumarih, dočim velike radnje oko
Bribira i Grižana obavljao je i pr. god. zem. bujičar kr. šum. pristav
g. Gjureković. Ujedno su g. 1899. dovršene velike radnje u bujici „Sušici"
u Grobništini a vis. kr. zem. vlada naložila je, da se sastavi ogojna
osnova za pošumljenje te bujice, te se je tim pošumljenjem ove godine
započeti moralo. Osnova je sastavljena za 10 godina a godišnji trošak
za pošumljivanje 3510 kruna.
Za god. 1900. stavljeno je za radnje oko zagradjivanja bujica u
proračun krajiške investicionalne zaklade svota od 90.000 kruna, u zemproračun
16.000 kruna, dočim ima prištednju u zemalj. proračunu od
prošle godine oko 8000 krana, tako da će se moći oko 114.000 kruna
ove godine u tu svrhu upotriebiti.


Pošto sa zagradnjom bujica raku u ruku ići mora i pošumljivanje
bujičnoga područja, a pošto se je na mnogim mjestima zagradjivanjem
počelo, to ne dostaje više veliki šumski vrt kod sv. Mihovila kod Senja,
već će se od strane investicionalne zaklade osnovati posebni šumski vrt za
za ličko područje u Zrmanji. — I grad Rieka osnovao je za svoje područje