DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 497 —


pako konjari priobćiše, da su gledali noćju takova seobu poslije Sesveta
više puta. Ta bi mišja pruga znala biti duga po 50 metara, a široka po
20 metara, kako je jedan od njih uvjeravao, te su se tako držali na
okupu, da su u vatru srtali, a vidilo se i na licu mjesta mnogo oprženih
miševa, koji, napredujući svojim pravcem, ne htjedoše, da obadju- vatru.
Svaki put se našlo i neobično mnogo sovurina, slijedećih uz hučkanje
te mišje seobe, valjda da se počaste obilnim plijenom. Uz takove seobe
miševa nije čudo, što se je i po f´eričanskim poljima najednoč pojavilo
toliko miševa, da jih je mogao jedan dječak idući za plugom, u jedan
dan ubiti preko 200. Rupa ima toliko, da je sva zemlja podrovana. a
kad po njoj hodaš, propadaju ti noge. kano da stupaš po samom pijesku.


Vlastelinstvo truje miševe tako, da pravi od kukuruznog brašna i
fosfora kašu, u koju radnik umače raženu slamu, izrezanu na 20 cm., a
tad ovu slamu tura u jame, što ih nadje otvorenima. Prije, nego li će
trovilo podmetati, valja sve jame budi valjem povaljati, budi nogom
pričepiti, a istom drugi dan metati otrov u one jame, što se nadju otvo


rene, jer je to znak, da su još naseljene miševima. Miš, ako i ne bi
htjeo jesti otrova sa slame, mora kraj nje proći, te se tom zgodom pokvasi,
a kako je miš čista životinja, odma će uzeti lizati mokru dlaku i
ovako se otrovati. Vele, da je to sredstvo proti miševima najuspješnije,
te da nije skupo, jer se dobije 1 klg. fosfora po 50 novč. u ljekarni.


„Vjestnili županije viroviticlce^´.


Radnje oko uređjenja bujicž u lidko-krbavskoj 1 modruškoriečkoj
županiji u g. 1899. U obih ovih županijah ima više bujica
(Wildbache), koje dotičnim krajevima znatnu štetu nanašaju, s toga je
vis. kr. zemalj. vlada po svojem bujičarskom osoblju zadnjih godina pristupila
k radnjami oko zagradjivanja istih. Kako iz izvješća dotičnih kr.
žup. šum. nadzornika razabiremo, pristupilo se je u području županije
ličko-krbavske k zagradnji bujice i to oko Brušana u kotaru gospićkom,
u Zrmanji oko Ričice i Stikade u kotaru gračačkom i u području rieke
Une u kotaru dolj. lapačkom.


Polag uputa vel. g. odsječ. savjetnika P. Zikmundowskoga počeo je
ovim radnjarha kod Brušana kr. kot. šumar g. S. Gulin, a oko rieke Une te
Ričice i Štikade kr. zem. šum. nadzornik g. S. Petrović, pomagao mu prije
spomenuti kr. kot. šumar i dodieljeni mu kr. šum. vježbenik g. L. Haueise.


G. 1899. dozvoljen je za prve (oko Brušana) kredit od 2000 kruna a
za radnje potonje kredit od ,´58000 kruna. Do konca g. 1899. uredjeni
su bujični potoci u području obćine Srb: potok Ešanovac i Jošivica, te
vododerine oko Neteke, osim toga sazidan je najpotrebitiji prezid u potoku
Dabašnici. — U području rieke Zrmanje uredjene su: Brkić jaruga,
ćuk, Martinović i Kovačević jaruga, nadalje Vračarevac i Gudurski potok