DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 494 —


tinjažah. Drvotržei obćenito se tuže, da su prociene previsoke, pa s toga
često ni ne dražbuju. Kad bi nastupila stagnacija u eksportu drva, moglo
bi se reći, da im daljna prodaja robe zadaje briga, pa da s toga ne
dražbuju; nu kako je eksportna trgovina sveudilj živahna, to se svakako
uzeti mora, da su im izklične ciene previsoke, pa da samo s toga ne
dražbuju. Nema sumnje, da se je risiko u toj trgovini povećao, a tomu
mnogo doprinesoše abnormalnosti u vremenu — prošle dvie zime bjahu
skroz abnormalne i po šumsku trgovinu nepovoljne — i obćenito veći
troškovi oko proizvodnje šumske robe. Ove su okolnosti morale nepovoljno
djelovati i na samu šumsku taksu, kako smo to već u zadnjem
našem izvještaju naglasili. Pošto su se šumske takse još i povisile nastala
je velika razlika izmedju izkličnih i dostalnih ciena. Jasno to dokazuje
uspjeli dražbe hrastovih stabala u šumi grada Koprivnice, gdje se je
jedva kod zadnje dražbe 19. pr. m. postiglo za 1813 hrast, stabala procienjenih
na 108 hiljada kruna, 82.600 kruna (dostalac S. Benedik iz
Zagreba) a i drugi veći objekt, naime hrastovi iz šume zemlj. zajednice u
Kupžini ne mogu se nikako prodati, prem su već po treći puta na dražbu
znešeni (Prociena glasi na 111 tisuća kruna, nu najviše dosele nudi
tvrdka Ph. Deutsch i sinovi, naime 92 tisuće kruna, pa će se taj objekt


valjda i za tu svotu prodati.)
0 ostalim manjim prodajama stabala u našim šumama izviestit ćemo
u budućem broju. -— Spomenuti nam je, da je izvoz drva povoljan, jedino
je u prvoj polovici ove godine znatno manje dužica izvezeno nego li
prošle godine u istomu razdoblju. Ipak je nađe, da će se dobra ciena
dužice i dalje uzdržati, jer, kako čitamo, vinogradi u Francuzkoj ove godine
dobre stoje, pa se tamo nadaju dobroj berbi.


Različite viesti i sitnice.


TJ koje drveće grom najradje udara? Ovim se je pitanjem
ponajviše bavio neki J o n e s c o, te je dokazao, da od groma najviše stradaju
one vrsti, koje sadržavaju mnogo škroba, kao primjerice topola,
hrast, briest, jasen, vrba i t. d.; dočim da mnogo manje stradaju t. zv.
„mastna drva" kao što je bukva, lipa, orah, četinjače i t. d. Masno ulje,
kojega posliednje vrsti u svojih stanicah imaju, nije dobar vodić munjine,
stogn i grom u te vrsti mnogo redje udara.


Prohask a sabrao je podatke štajerskih i koruških postaja, koje
bilježe oluje, pak se iz tih podataka, koji obuhvaćaju razdoblje od god.
1886.—1892. pak g. 1896. pronašao, da se osobita razlika pokazuje izmedju
bukve i hrasta. Potonji kud i kamo više trpi od groma nego li bukva.
Najbolje to pokazuje ovaj pregledni izkaz: