DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 493 —


U ovom II. dielu računovnika nalaze se već izračunane kubature
ćoškastoga drva (bordonala i t. d.) i dasaka običajnih dimenzija na tri
desetinska mjesta. Ovaj će raćunovnik dobro doći svim onim, koji moraju
poznati kubaturu ovakovoga drva, navlastitito šumskim radnicima i svim
onima, koji se ne mogu tudjimi sličnimi raćunovnici služiti.


J. Plicich, die Karstbewalduug im oesterreichiscli-illj´rischen Kiistenlande
nacli đem Stande zu Ende 1899. und die volkswirtliscliaftliche
Bedeutung derselben". Izašlo u Trstu. Ciena 4 krune.
Ova zanimiva brošura napisana je naroćito u tu svrbu, da posjetiteljem
ovogodišnje parižke izložbe predoči znamenite radnje, koje su
dosele na ovom Krasu provela „povjerenstva za pošumljenje Krasa´´ u
Trstu, Gorici i Poreču. Znamenit je tamo već napredak polučen, pa ćemo
se u budućem broju našega lista potanje na razlaganja ove brošure
osvrnuti, nu toplo preporučujemo nabavu iste svim onim, koji imadu
s pošumljenjem našega Krasa posla, jer naš i cislitavski Kras jedno je
te isto, nu oni u Austriji mnogo dulje i više rade nego mi, pa će nam
i njihova izkustva dobro doći; brošura ova tim je vriednija, što ju je
napisao sam šum izvjestitelj gore spomenutih povjerenstva za pošumljenje
Krasa zemalj šumar, nadzornik J. Pucich koji te radnje rukovodi.


Lass, Einrichtung u. Wirkung der deutschen Arbeiterversicherung.
Denkschrift fur die Pariser-Weltausstellung. Izašlo u Berlinu kod A. Ashera.
Ciena 4 marke.


Fiilirer, officieller durch die oesterr. Abtheilungen der Weltausstellung
in Pariz. Ciena 1 kruna 20 filira.
Informator, fiir die Besucher von Pariz im J. 1900. Berlin kod


H.
Steinitza. Ciena 1´4 marke.
WeidiaailllS Zimmerschmuk. Eine Sammlung von 12 Bildern nach
Originalen bedeutender Jagdmaler. Izašlo u Stuttgartu Ciena 21 mar.
Leitfaden zur Arbeiterversicherung đes deutschen Reiches. Berliu
kod A. Achera. Ciena 25 pfeniga.
Bayer´s M., Schriftvorlagen zu Aufschriften u. Bechreibungen v.
Zeichnungen. Izašlo u Beču kod A. Pichlera. Ciena GO filira.


Promet i trgovina.


Na našem drvarskom trgu doživili su neki naši šumovlastnici neugodnih
iznenadjenja, koja se sastoje u tom, da su neki šumski objekti
ne samo kod prve, već i kod ponovnih dražba neprodani ostali. Oni, koji
su svakako prodati htjeli, morali su uzeti u obzir i ponade izpod izklične
ciene, a to su do sele kod nas velike riedkosti bile. Ovakovih slučajeva
bilo je u zadnje vrieme više, i to ne samo u šumah listačah već i u če