DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 492 —


§. 12. Ako nitko više ne želi govoriti ili ako skupština na predlog
skupštinara to zaključi, predsjednik izjavljuje razpravu dovršenom i stavlja
pitanje, o kojem će se glasovati.


Pitanje neka bude tako formulirano, da se može na takovo odgovoriti
sa ,da" ili ,ne".


§. 13. Najprije se glasuje o predlogu predlagatelja odnosno izvjestitelja,
ako taj ne bude prihvaćen, glasuje se o izpravcib i protupredlozih
onim redom, kako su najbliži predlogu.


§. 14. Na skupštinare. koji ne glasuju, ne uzima se kod brojenja
nikakov obzir.


Ako se glasuje poimence, družtveni tajnik poziva abecednim redom
nazočne skupštinare, koji imaju u smislu §. 7. družtvenih pravila pravo
glasa i bilježi glasove.


§ 15. Kod izbora glasuje se glasovnicama.
Predsjednik odredjuje dva skupštinara, koji primaju, otvarajubroje glasovnice, i bilježe glasove uz tajnika.


Iza glasovanja predsjednik izriće zaključak i proglašuje uspjeh glasovanja
sa „jednoglasno", „većinom glasova", ili ako se je poimence i
sa glasovnicami glasovalo sa označenjem broja, za zaključak glasovavših
skupštinara, danih glasova.


§. IB. Skupštinski zapisnik vodi perovodja (§. 2. poslovnika) te
treba, da su u tom zapisniku kratko i točno pobilježeni svi razpravljeni
predmeti s odnosnimi zaključci.


§. 17. Skupštinski zapisnik ima se u istoj sjednici proglasiti i autentieirati,
te po predsjedniku, perovodji i dvojici skupštinara ovjeroviti
(§. 21. družtvenih pravila) i podpisati.


§. 18. Skupštinski zapisnik ima se u sliedećem broju družtvenoga


časopisa „Šumarskog lista* otisnuti.


(Ovaj po članu upravlj. odbora prof. I. Partašu sastavljeni, u sjednici
pododbora od 13. srpnja t. g. s nekimi promjenami prihvaćeni
„nacrt poslovnika za družtvene glavne skupštine" odobren je u sjednici
upravnoga odbora od 2. kolovoza t. g., te će se ovogodišnjoj glavnoj
skupštini od strane upravlj. odbora na pretres i prihvat predložiti).


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


J. J., Računovni k za brzo pronadjenje kubičnog sadržaja iz
piljenog i otesanog drva, letvah i dasakah po metričkom sustavu. Izašlo
nakladom i tiskom S. Jiinkera u Sisku. Ovo je II. dio računovnika, koji
je isti nakladnik izdao. I. dio služi za proračunavanje kubičnog sadržaja
oblica te se prodaje uz cienu od 60 filira.