DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 491 —


Nacrt poslovnika za glarnu skupštinu lirv.-slar. šumarskoga
đružtTa.
§. 1. Dnevni red za skupštinu opredieljuje predsjednik sporazumno
sa tajnikom.
Sa predloži družtvenih članova popunjeni dnevni red ima se dva
sata prije otvorenja skupštine shodno izložiti.


§. 2, Skupštinu otvara i zatvara predsjednik, on rukovodi i razpravu
pazi na red i formulira pitanja, o kojih se ima glasovati, i imenuje perovodju
za sastavak skupštinskog zapisnika.


Predsjedniku pristoji dozvoljavati riež i oduzeti je, kada bi govornik
prekoračio granice pristojnosti, ili se ođaljio od razpravnoga predmeta;
isto mu tako pristoji pravo pojedine skupštinare pozvati na red, skupštinu
odgoditi i za drugo vrieme ureći.


§. 3. Nalogom predsjednika oko uzdržavanja reda mora se skupština
vazda pokoriti.
§. 4. Tajnik družtva skrbi se, da budu predmeti, o kojima se vieća,
kako treba pripremljeni.
§. 5. Glede pojedinih važnijih predmeta može predsjednik povjeriti
izvjestiteljstvo pojedinim članovom skupštine.
§. 6. Skupštinari želeći govoriti k predmetu imaju se za rieč pri


javiti predsjedniku, koji im podieljuje rieč po redu, kojim su se prijavili.
Tajnik upisuje one, koji se jave za rieč.
§. 7. 0 stavljenom predlogu rieč ima ponajprije predlagatelj za


obrazloženje svoga predmeta, odnosno postavljeni izvjestitelj.
§. 8. Skupštinarom nije dozvoljeno više nego dva puta govoriti o
istom predmetu.
Predsjedniku i ostalim članovom predsjedničtva kao i izvjestitelju


pripada rieč u svako vrieme.
Konačno ide rieč:
a) onoga, koji je stavio izpravak ili protupredlog;
b) predlagatelja, napokon
c) izvjestitelja.
§. 9. Predlagatelj može odustati od svoga pređloga, no ima to iz


javiti svakako prije nego se o njem glasuje.
Takav predlog može prihvatiti drugi skupštinar kao svoj, pa se
tada 0 njem dalje razpravlja i glasuje.
§. 10. Osobnimi primjetbami izazvani mogu za svoju obranu zatražiti
rieč u svako vrieme, dok traje razprava o istom predmetu.


§. 11. Ako se razprava tiče vlastitih posala kojega skupštinara ili
njegovih bližnjih rodjaka ne može on učestvovati i prisustvovati sjednici
dok razprava traje.