DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 490 —


Poziv i program


za


XXT7. redovitu glavnu skupštinu


„Hrv.-slav. šumarskoga đružtva"


koja će se dne 23. rujna 1900. obdržavati u Zagrebu.


a) Dne 22. rujna dolazak skupštinara u Zagreb. Na večer
prijateljski sastanak u gostioni k »Trim gavranom« u Jurišidevoj
ulici.


b) Dne 23. rujna u 10 sati prije podne obdržavanje glavne
skupštine u družtvenih prostorijah šumarskoga doma. Od 9—10
sati uplata članarine.


Na večer istoga dana u d^ 15´ polazak sa državnog kolodvora
vlakom u Vrbovsko.


c) Dne 24. rujna u S*" 7´ u jutro dolazak u Vrbovsko.
Do 5^ jutro pregledavanje drvorezbarske tvornice u Vrbovskom,
od 5—6^ ručak, zatim u 6´´ odlazak kolima u Sušicu. Dolazak
u Sušicu u 7´´. U S´´ jutro polazak iz Sušice u svrhu pregledanja
šumah vlastelinstva Sušičkog obitelji pl. Neuberger, zatim
zem. zajednice Ravna gora i na večer povratak u Zagreb.


Dnevni red:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine, kao i onih pozvanika, po predsjedniku
družtva
2. Pretres poslovnika za glavnu skupštinu hrv. slav. šumarskoga
družtva.
3. Razprava o izvještaju tajnika i o djelovanju upravljajućeg odbora
tečajem godišta 1899/1900.
4. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje družtvenib računa i imovine
družtva za g, 1899.
5. Pretres proračuna za g. 1900 i izbor odbora ad boe za izpitanje
družtvenih računah za g. 1900.
6. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduća XXV. glavna
skupština.
7. Izbor družtvene uprave u smislu §. §. 11 i 12 novih družtvenih
pravila.
8. Predloži gg. skupštinara, koji se u smislu §.21 slovo f) družtvenih
pravila imaju bar 2 dan a prije skupštine predsjeđničtvu pismeno
prijaviti.
U Zagreba mjeseca kolovoza 1900.


Predsjeđničtvo lirv.-slav. šumarskoga društva.