DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 487 —


šumarskoga družtva godine 1899.


II. Prihod.
o Bilo je U istinu
preliminirano
primljeno


Poimence Opazka


for. for. nč.


H


1 Novčani ostatak koncem g 1898. 200 8280 88 2 Prihoo „Šum. doma" 5016 7285 89 3 Podpora zemlje za promicanje družtv. svrha 600 600 4 Podpora zemaljska za izdavanje „Lugarskog


Viesfbika" 200 200 5
6
Prinos podupirajućih članova
Članarina I. razreda 600
1675
440
927 47
7
8
9
10
Članarina II. razreda
Predbrojnina za „Šumar, list"
Ini prihod (upisnina, oglasi,
kamati i t. d.)
Prihod pripomoćne zaklade
medjutimni

1288
190
40
200
955
245
68
206
99
92
Ukupno 9909 19210 15


Odbiv razhod od prihoda sa 11137 82


Pokazuje se višak od . . 8072 33
Slovi osam hiljada sedamdeset i dva forinta
trideset i tri novčića.


Šumarskoga družtva.


36