DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 441 —


Radi ribolova samostana sv. Kreševana bilo je g. 1078.
pravde, koju dobi rečeni samostan´.


Posebnih kakovib norma glede lova za vrieme narodnih
hrvatskih vladara, nije bilo, već je valjda svaki Hrvat, a naročito
svaki pripadnik jednog od dvanaest starohrvatskih plemena
mogao loviti kud je hotio.


U srednjem vieku (od g. 1102.) bijaše bez dvojbe i u
Hrvatskoj osobito obljubljen lov sa sokolima. I na samom
dvoru Ugar.-hrvatskoga kralja nalazimo posebnoga comesa
»falconariorum domini regis«.


U Ugarskoj bilo je cielih sela sokolara (falconariorum). Tako
se primjerice spominje g. 1200. selo Petun u požunskoj županiji
u kojem stanovahu sokolari^ I u Liptovi bilo je sokolara
i to kraljevski »terra falconariorum ipsius domini regis in
Lypto«. Ovo se spominje g. 1297.^


God. 1280. spominje se Ladislav sin Farkašev a unuk
Mordara bivši nekoč župan kraljevskih sokolara u seli Turda.
(Comes falconariorum domini regis de villa Turda)*. Dakle i
u Turdi bijaše kraljevskih sokolara.


Sokolovi bili su bez dvojbe vrlo cienjeni, te neke ruke
sačinjavahu osobiti imetak. Ima primjera, gdje se u diobnim
izpravama izrično napominju gniezda sokolova (nidi falconum),
koja se izrično kojemu diobniku ostavljaju na užitak^.


Premda je po naravnom pravu zvjerad i divljač stvar ničija,
koju si može svatko prisvojiti, to se je ipak od toga odstupilo
u mnogim državama, a tako i u državi ugarsko-hrvatskoj
u srednjem vieku. Pravo lova poče se smatrati regalnim pravom,
koje pripadaše samo vladaru kao gospodaru zemlje.


Nu premda je smatrano bilo pravo lova regalom, ipak je
mogao i smio svatko, a naročito plemič loviti. Svatko, tko
bijaše plemić mogao je na svom posjedu i druguda loviti sve


J Ibidem 123.
2 Wenzel.-Cod.-Arp. I. 89—90.
^ Wenzel.-Cod.-Arp. V. 180.


* Wenzel.-Cod.-Arp. XII. 313.
^ Wenzel.-Cod.»Arp. VIII. 121. trgov. 1264.