DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 485 —


3. Izvješćuje se, da je kr. fiaanc. ravnateljstvo u Zagrebu odlukom
br. 58.217 ex 1899. obaviestilo družtveno predsjedničtvo o oprostu kućarine
za „Šum. dom" na vrieme od 18 god.
Uzima se na ugodno znanje.


4. Priobćuje se upravnom odboru, da su slavonsko gospod. družtvo
u Osieku i ug. šumar, družtvo pozvali hrv.-slav. šumar, družtvo na svoje
glavne skupštine, te da su tim povodom zamoljeni tajnik gosp. družtva
u Osieku g. Ilić i kr. šumarnik V. Nagy, da družtvo na tim skupštinama
zastupaju.
Isto tako stigli su pozivi i od strane žeskog, kranjskog i primorskog
šumarskog družtva.
Uzima se na znanje.


5. Čita se naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od
26. svibnja 1900. br. 37.510, kojom se obavješćuje družtvo o doznaci
podpore
od 1200 K. iz zemaljskih sredstva.
Uzima se sa zahvalnošću na znanje.


6. Priobćuje se uprav, odboru, da je u smislu zaključka prošle
sjednice urednik „Šumar, lista" izradio odgovor na upitni arak vis. kr.
zem. vlade sbog statistićkik podataka o drvarskoj trgovini.
Uzima se na znanje.


Toćka 6. Predloži odbornika.


1. Družtveni tajnik predlaže, da se u mjesto vienca na odar pokojnog
Ćlana M. Prokića daruje družtvenoj pripomoćnoj zakladi svota
od 20 Kruna.
Uzima se na znanje sa poklikom slava mu!


2. I. družtv. podpredsjednik Vel. g. F. Zikmundovskj predlaže, da
se za pretres po uredniku družtvenih časopisa g. I. Partašu sastavljenog
kućnog reda i poslovnog reda za glavne skupštine izabere posebni pododbor,
te nakon toga isti litografićki pomnože i budućoj sjednici na
pretres predlože.
Predlog se usvaja, te u ovaj pododbor izabiru p. n. gg. F. Zikmundovsky,
E. Rosipal, R. Fischbach, I. Partaš i tajnik A. Borošić.


3. Urednik „Šumar, lista" prijavljuje g. prof. Dr. A. Heinza kao
novog elana.
Prima se.
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
od 2. kolovoza 1900. pročitan ovjerovljen i podpisan.