DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 484 —


Predmeti viećanja:


Točk a 1. čitanje zapisnika minule sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljom po p. n.
gg. odbornicima R. Fischbacha i I. Partaša.
Točk a 2. Razprava glede izleta u Bosnu.
Priobćuje se upravnom odboru, da se je prijavilo za izlet u Bosnu


i to za cio put do Metkovića i natrag u svem 25 družtvenih članova, a
za pat samo do Sarajeva 3 člana.


Povodom toga obratilo se je družtveno predsjedničtvo na zemaljsku
vladu za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu molbom za sastavak putnog
programa i izhodjenje polakšicah na bosanskih željeznica.


Pošto se nije dosta velik broj članova za izlet u Bosnu prijavio,
a niti su ine prilike za taj izlet podesne, zaključuje upravni odbor, da
se za ovu godinu izlet u Bosnu napusti, te da se poduzme i sa glavnom
skupštinom spoji izlet u Gorski kotar i u Primorje.


U tu svrhu neka se družtveno predsjedničtvo obrati na onamošnje
Sumovlastnike i šumske organe, te za taj izlet detalni program izradi i
budućoj odborskoj sjednici na pretres predloži. Sam izlet] kao i glavna
skupština neka se obdržavaju mjeseca rujna t. g.


Točk a 3. Predlaže se na pretres družtveni proračun za g. 1901.
te zaključni račun za g. 1899.


Nakon poduže debate ustanovljuje se družtveni proračun za g. 1901.
sa prihodom od 22 410 K., i razhodom od 17.140 K., dočim se zaključni
račun za g. 1839. na znanje uzimlje.


Točk a 4. čita se predlog družtvenog člana V. Dojkovića, kojim
se predlaže, da se tajnički izvještaj otisne u broju „Šumar, listu", koji
će izaći prije glavne skupštine, te time dobije više vremena za razprave
na glavnoj skupštini.


Uprav, odbor zakljačujo na zagovor družtvenog tajnika, da se taj
predlog prihvati.


Točk a 5. Riešenje tekućih predmetah:


1. čita se ponuda kr. nadlugara P. Knoblocha, kojim isti nudi
rogo vije
od srnjaka za šum. muzej u ime dužne članarine.
Usvaja se.


2. Izvješćuje se, da se je družtveno predsjedničtvo posebnim molbama
obratilo na vis. kr. zem. vladu radi izplate najamnog novčića i vodovodne
pristojbe za prostorije šum. akademije, kao i mobom za podporu sbog
izdanja ,Lug. Viestnika.
Uzima se na znanje.