DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 482 —


Predmeti viećanja:


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule odborske sjednice.


Nakon proćitanja bude isti bez primjetbe ovjerovljen po p. n. gg.
odbornicima R. Fischbachu i I. Partašu.
Točk a 2. Rješenje tekućih predmeta:
a) Čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 8. prosinca
1899. br. 63.158, kojim se družtvu podjeljuje podpora od 200 for.
za izdavanje „Lug. Viestnika" za g. 1899.
Uzima se sa zahvalnošću na znanje.
b) čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od


22. prosinca 1899. br. 85736, kojim se priobćuje družtvu potvrda izbora
družtvenog predsjednika Presv. g. M. grofa Bombelles-a, te družtvenih
podpredsjednika Vel. gg. Ferde Zikmundovsky-a i Josipa Ha vaša.
Uzima se na znanje.


c) čita se ponuda Dragutina Vrbančića, pokrivača u Zagrebu, kojom
nudi, da će kroz tri godine uzdržavati krov od širiljevca na družtvenoj
zgradi u dobrom stanju, te čistiti žljebove od sniega i leda uz popriečnu
cienu 25 for. ili 50 K. na godinu.


Ova se ponuda prihvaća.


đ) Izvješćuje se upravnom odboru, da se je družtveno predsjedničtvo
obratilo opetovno na družtvene članove II. razr. s upitom, da se izjave,
koji žele u buduće dobivati samo „Lug. Viestnik", a koji uz to još i
,Šumarski list".


Usljed toga izjavilo se je dosele 467 družtvenih članova II. raz. samo
za „Lug. Viestnik", a 65 članovah II. razr. za „Lug. Viestnik" i „Šumarski
list".


Prama tim prijavama udešena i naklada za tisak družtvenoga časopisa
„Šum. lista" i priloga mu „Lug. Viestnika.


Podjedno se izvješćuje, da su se najavili kao novi članovi I. razr.:
Miroslav Patzelt, knez. nadšumar u Slatini, Filip J. Stipčić, šum. vježb.
n Raci, Borivoj Nešković, šum. vježb. petrov. imov. obćine, Nikola
Crrdinić, šum. vježbenik u Belovaru.


Uzima se na znanje, a novo najavljeni članovi I. razr. primaju se
u družtvo.
e) Čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


11. ožujka 1900. br. 5643, kojim se dostavlja družtvu upitni arak glede
njekih statičkih podatakali o drvarskoj trgovini.
Uzima se na znanje i zaključuje da se isti odstupi uredniku družtvenog
časopisa
u svrhu izpunjenja.
f) čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


13. ožujka 1900. br. 9.942, kojim ista priobćuje, da je obnašla potvrditi
nova družtvena pravila.