DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 480 —


Faistmentelove prihodne skrižaljke izkazuju za dobu od
120 god. prosječnu drvnu gromadu sa 446´0m´´´po 1 ha. Prema
tomu iznaša urod žira 892—2363 ili prosječno 1628 1., te se
mogu žiriti na 1 ha 1*09 — 2´9 ili prosječno 1"99 svinja.


Zirovinu pravo procieniti vrlo je težko, pri tom valja uvažiti
sve vladajuće prilike, a poglavito smetaju tomu sliedeće
okolnosti:


1. Urod jednoga stabla ovisi o žirovnoj godini, o stojbini
i o sklopu šume, te o vremenu. Osim toga rodi jedno te isto
stablo svake godine drugačije.
2. Prostim okom ne može se ustanoviti točno broj plodova,
jer su za vrieme prociene (kolovoz i rujan) još zeleni.
3. Ne može se kod prociene točno prosuditi da li je na
stablu nalazeći se plod zdrav ili pišljiv ili crvotočan.
4. Gubitak ploda usljed divljači, ptica, miševa i t. d. ne
da se ustanoviti.
5. Stoga valja kod prociene izpitati bilježke i uspjehe iz
prijašnjih godina, naročito obzirom na opetovanje žirovnih godinah,
kao i polučenu žirovnu pristojbu.
Rezultati pojedinih vrstih prociene ustanovljuju za jedno
srednje svinjče potrebu
po površini od 0*91 ha
po broju stabala od 0"81 ha
po drvnoj gromadi od 0*50 ha.
Prehodno, dok ne imamo sjegurnijih podataka o drvnom


prihodu za pojedine vrsti stojbine, biti će točnija prociena žirovine
po površini i po broju stabala od one po drvnoj gromadi.
ć.


Osobne viesti.


Inienoranja promaknuća i premještenja. Ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije obnašao je na temelju §. 7. zakona od 6. listopada
1894. kojim se preinačuju odnosno nadopunjuju neke ustanove