DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 478 —


Prema tomu može se prociena žirovine obaviti po površini,
po broju stabalja ili po drvnoj zalihe.


1. Prociena žirovine po površini.
Zirovina je tim veća, čim je obrast manji, te postizava
svoj maksimum kod obrasta od 0"4. Kod slabijeg obrasta od
0´4 smanjuje se zirovina prema manjkajucem broju i rodu stabala.


Ako označimo podpuni obrast i pumi žiro vinu sa 1-00,
tad iznaša u 80—140 god. sastojinah zirovina kod obrasta od
0-3 = 1-35; kod 0-6 == 1-59; kod 0-4 = 1-86; u još starijih
preko sastojina kod 0-8 = 1-3 ; kod 0-6 = 1-5 ; kod 0-4 = 1-75
podpune žirovine.


Prema tomu producira:


1 ha hrast ove Šume


80 -100 godišnje 101-140 godišnje Preko 140 godišnje


kod obrasta od


l´O 0-8 0-6 0-4 10 0-8 0-6 0-4 1-0 0-8 0-6 0-4


p
litara


obilna 547-2 638-8 870-2 1017-9 79G-9 1075-7 1267-1 1482-8 696-1 905-0 1044-2 1208-2


Kako je jur napred navedeno treba jedno srednje svinjče
na dan 12-´i 1. žira ili za vrieme ciele glavne žirovine 818´4 1.
Pošto je u gornjoj tabeli ved 237o odbijedno na gubitak
žira kroz divljač, ptice, miševe i t. d., to treba


1 s V i n j če za to vljenje


U 80 -100 g ´ođ. sastojini U 101-140 god sastojini U preko 140 god sastojini


kod obrasta od


10 0-8 0-6 0-4 1-0 08 0-6 04 1-0 0-8 0-6 0-4


hektara


1-49 1-28 0-94 0-8 1-02 0-76 0-64 0-55 1-18 0-90 0 77 0-67