DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 476 —


Ova iznaša najviše:


I. razred stare svinje . . 24 K. 64 f.
II. razred srednje svinje . 18 K. 96 f.
III. razred mlade svinje . . 13 K. 24 f.
Procieiia žirovine.


Procienom žirovine, t. j . ustanovljenu količine uroda žira
i bukvice, bavili su se već koncem 18. stoljeća, te nalazimo u
tadašnjih časopisih vrlo raznolike podatke o tom.


Nu tek početkom i sredinom 19. stoljeća činjeni su pokusi
na racionalnijoj podlozi, koje ćemo niže navesti.


Hennert, Anweisung zur Taxation, II. §. 115.


1 m^ hrastovine kod obilne žirovine i prilično riedkog
sklopa daje žira 8*22 L
1 m* ovršaka i kića 19-74 1.


E.
T. Hartig, Anweisung zur Austellung jahrlicher
Wirt8ch af tsplane 1826. str. 35.
100 svežanja (3´25 m´) kod obilne žirovine daju žira 100´51.


100 svežanja (4´25 m´´) kod obilne žirovine daju bukvice 251*2 1.


Breslauer tehnische Instruction.


1 ha 80 god. sastojine daje kod obilne žirovine žira 601 "7 — 646"8 L
1 » 80 » » » »srednje(72) » » 323´4 »
1 » 80 » » » » slabe(Va) » » 161-7 »


1 » 120» » » » obilne » » 1034-9 »
1 » 120» » » » srednje » » 653-3 »
Gubitak kroz divljač, ptice, miševe i t. d. po 1 ha 163-8 »
Izdatak za plaću i t. d 97-0 »
dakle prosječno kod srednje žirovine . . . 392´5 »


Allgemeine Forst- u. Jagdzeitung.


1 drvo u sklopljenoj visokoj šumi daje
žira 8-6—10-3 L