DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 440 —


Iz dobe samosvojne hrvatske države imamo žalibože samo
vrlo mršavih viesti o lovu i lovcima. Kao što po ostalim dvorovima
Erope, bio je i na dvoru hrvatskoga kralja posebni
dvorski dostojanstvenik »sokolar« (falconarius). Takovim se za
vrieme kralja Krešimira napominje Aprig (1070—1078.^).


Vidimo dakle, da se je i na dvoru hrvatskih kraljeva
gojio lov, i to lov na ptice sokolima. Taj Aprig bijaše po tom
vrhovni meštar sokolara, kako je takovih bilo i poslije na
mnogim dvorovima, a naročito u Francuskoj i Njemačkoj, gdje
je ovakav način lova bio veoma obljubljen.


Pošto se je ova vrst lova njegovala u staroj hrvatskoj
državi, nije izključeno, da je bilo lova i na razne dlakare naročito
jelene, srne, veprove i t. d. kojih životinja bijaše tada
u izobilju u hrvatskim zemljama.


I ribolov bijaše razvijen u to vrieme, a naročito u području
dalmatinskih primorskih gradova. Pravo ribolova u gradovima
pripadaše gradskoj obćini. Obćina zadarska imala g. 995. svoj
ribolov (piscaciones) na ostrvu Mulata, Šilu, u velikoj dragi
sv. Viktora. To pravo ribolova prodavala je obćina gradjanima.
Oko rečene godine darova obćina Zadarska ovaj svoj ribolov
samostanu sv. Kreševana^


God. 1056. spominju se ribari Supana, Petulel Podboj,
koji su obećali u buduće podavati samostanu sv. Kreševana
stanovit dio ribolovine^.


Kad je opet g. 1059. utemeljen samostan sv. Petra u
Rabu, darova obćina rabska novoutemeljenom samostanu pravo
ribolova u dragama kod sv. Kiprijana i kod sv. Petra, tako
da nitko bez dosvole samostana ne smije ondje loviti ribu, a
tko dozvolom bude lovio, imade četrtinu lovine podavati samostanu*.


I po nadbiskupu Lovri u Spljetu utemeljeni g. 1069. samostan
sv. Benka, imao je od ribara dobivati ribu^.


´ Rački: Dooumenta: 82., 86.. 87., 162.


^ Ibidem 25.


" Ibidem K.


* Ibidem 57.
* Ibidem 77.