DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 473 —


prehraniti. Svinje proizvode malo ili ništa masti, ali na težini
ne gube. Pošto obično malo žira nakon glavnog žirenja preostane,
a da bi se naknadno žirenje izplatilo, i jer se tada
moraju graditi zimski svinjci u šumi, a i svinjari vedu plaću
traže, to se naknadna žirovina često ne upotrebljuje.


Ako je šumar podjedno i lovac, to on rado ove ostanke
divljači prepušta.


Prema tomu, kako koje godine žir urodi, razlikujemo:
obilnu žirovinu, ako je od 10 stabala 8 urodilo; srednju žirovinu,
ako je od 10 stabala 4 urodilo; slabu žirovinu, ako su
od 10 stabala 2 urodila; ožiricu (vrlo slabu žirovinu), ako je
od 10 stabala 1 urodilo.


II. Prociena vrieđnosti žirovine.
Kod prociene vrieđnosti žirovine moramo paziti na sliedeće:


1. Koliko žira treba svinjče, dok se ugoji?
2. U kojem smjeru stoji rov prema žirenju i kakov on
upliv pri tom vrši?
3. Koji risico ima vlastnik svinjčeta, da mu ovo za vrieme
žirenja eventualno ne ugine?
4. Kako djeluju položaj šume, gdje se žiri i vrieme na
uspjeh žirenja?
Ad 1. Za vrieme glavnog žirenja uzimlje:
Burgsdorf 2´5 hl. vrieđnosti raži
Hartig 1"6 » » »
Kretschner 6´6 » » »
Franfurter technische Instruktion . . 2´6 » » *
Breslauer technische Instruktion . . 2*5 » » »
Berliner technische Instruktion . . 2*9 » » »
Osterr. Vierteljahresschrift ... . 3 4 » » »


prosječno . . 3 2 hl. vrieđnosti raži.
Naši pokusi dali su kod žira 3-71 hl., a kod bukvice
3´86 hl. vrieđnosti raži, uključiv pri tom i rov.


Ad 2. _Kod pomanjkanja rova nuždno je za tovljenje po
komadu 3 9 7 hl. vrieđnosti raži, a manjak na proizvodnji masti
iznosi 15-67o. *