DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 36     <-- 36 -->        PDF

472 —
V. nedelja po 7 dana 95´1 1. žira ili 116´3 1. bukvice
VI. » » 7 » 87-6 » » » 112-9 » »
VII. » » 7 » 73-7 » » » 109-1 »
VIII. » » 7 » 69-3 » » » 104-8 »
IX. » » 10 » 75-8 ^ > * 143-1 »


Ukupno 66 dana 805-5 1. žira ili 1061-4 1. bukvice
što čini prosječno na dan 12-2 1. žira ili 16-1 1. bukvice.
U vriednosti raži izraženo odgovara to kod žira 366 1.,
a kod bukvice 425 1. raži.


Svinje, koje su hranjene sa žirom, dale su zaklane na
100 kg. čiste težine samo 16 kg. masti, premda su bile za
1-9 težje, nego prije zatvora Meso je ponajviše zrnato preraslo,
dugih vlakanaca sa čvrstom slaninom. Mast je prilično čvrsta,
žućkasto biela sa plavkastim bljeskom.


Svinje, koje su hranjene bukvicom, dale su meso debelih
vlakanaca, posve ništa ili samo malo preraslo sa mekanom
slaninom. Mast je mekana, siva i tamna. Svinje su postale
težje zu 1-8 težine prije zatvora, a dale su zaklane na 100 kg.
težine 21 kg. masti.


Za vrieme tovljenja pokazale su svinje isto držanje kao i
one u šumi žirene.
Žira i bukvice više su žderale, ali su manje masti dale,
dočim je ukupna težina nakon tovljenja malo različna.


Iz toga se vidi, da je žirenje krmaka u šumi, gdje imaju
uz žir još i rov, za tovljenje mnogo povoljnije, te da podpuno
odgovara tovljenju svinja u štali sa zrnom i korenjem.


Svinje trebaju tim više žira, čim mogu manje rovati, nu
tim se podjedno umanjuje i proizvodnja masti.
To protumačuje i ljubav seljaka za žirenje krmaka u
šumi tim više, što je tu i njega manja.
Podavanje 10—15 g. soli svinjama nedeljno znatno pomaže
tovljenje.
Glavno žirenje počima obćenito polovicom listopada i
svršava se oko Božića.
Posije toga puštaju se u žirovinu, koju njeki pisci navode
sa 16 nedelja, samo one svinje, koje se žele jeftino preko zime