DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 467 —


3. Hennert , Anleitung zur Taxation, 2 Art. §. 115.
4. Hundeshagen, Encjklopadie, svez. 2. str. 235.
5. Konig , Forstbenutzung 1851. str. 232.
6. Pfeil , Kritische Blatter, svez. 12. str. 169; svez. 20.
str. 7; svez. 23. str. 211; svez. 31. str. 79.
7. Pfeil , Forstliches Verhalten der deutschen Waldbaume,
str. 66.
8. Pfeil , Waldservitute 1854. str. 202.
9. Sachsisclie technische Instruction flir Okonomie-Comissarien
§. 183.
10. Frankfurter technische Instruction fiir Okonomie-Comissarien
§. 112.
11. Berhner technische Instruction fiir Okomie-Comissarien
§§. 73. —116.
12. Breslauer technische Instruction fiir Okonomie-Comissarien
§§. 302.—308.
13. AUg. Forst- u. Jagdzeitung 1860 str. 314, 341; od
g. 1884. 253.
14. Bau r Monatschrift 1877, članak od Behlinga.
15. Burckhart, Aus dem Walde, svez. 9. str. 39.
16. Osterreichische Vierteljahressehrift, Autor?
I. Uvod.
Zirovinom zovemo uživanje ploda od drveća u šumah listačah,
kojemu je svrha, da užirene svinje ne samo prehrani,
nego da ih i u stanovitom vremenu utovi.


Od vrstih drveća dolaze pri tom u obzir hrast i bukva
(kod nas jošte i pitomi kesten).
Žirovinu razlikujemo kao pravu žirovinu i kao žiropašu
ili rov.
Prava žirovina sastoji se iz opadavšeg žira i bukvice i
divljeg voća.
Žiropašu ili rov daju u tlu se nahodeći crvi, korenje,
glive i t. d.