DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 461 —


bližnjim šumskim predjelima uvede lih nizko gospodarenje, i ta
samo za namirenje potreboća na gorivu.
U ostalim šumskim predjelima imala bi se dakako uzgajati
samo visoka šuma.
Da se šumske štete ovdje progresivno umanjuju i da su
takove u raznim godinama različite, vidimo iz izkaza na str. 462.


Kako iz spomenutog izkaza razabiramo, to je šteta u području
upravne obćine Garešuice g. 1898. za Id´ž^io veća od
one u god. 1897., a za 27-6*´/o veća u god. 1899. od one u god. 1898.


U Vukovinskoj obćini šteta je za 197o g- 1898. manja od


g.
1897., a samo za 0-37o g. 1899. manja od g. 1898.
U Hercegovačkoj obćini god. 1898. za Sl-S^/o veća od
g. 1897., a g. 1899. manja za 44-77o od g. 1898.
Kod sudbenih prijava i onih spadajućih u strane obćine
vidimo, da je šteta g, 1898. za 52% veća od one u g. 1897.
a god. 1899. za 28°/o manja od one u god 1898.


Uzmemo li, da od ukupne gore izkazane štete na prekršaj
žirovine, pašarije, branje žira i t. d. odpada 20%, to nam iznosi
šteta na drvu još uvjek kako sliedi :


u godini 1897 7542-33 kruna,
u godini 1898 7988-80 kruna,
u godini 1899 7322-93 kruna.


Ukupno . . 22843-90 kruua^
Poprečna godišnja šteta ovog šumskog kotara iznaša
prema tomu 7617 K. 98 fil.


Uzmemo li, da od toga odpada:
a) na hrastovu gradju — 207o čini = 1523-58 kruna
b) na mehku gradju — 20"/" čini = 1523-58 kruna


c) na gorivo — 607o čini -- 4570-02 kruna
računamo li:
pod a) za 1 m^ poprečno 16 kruna = 95-22 m´^
pod b) za 1 m´ poprečno 8 kruna = 190-44 m-´


pod
c) za 1 m^ poprečno 2 krune = 2285-41 m´


Ukupno r.^70 07 m*
odbijemo li povišice zaračunate po pril. D.
š. z. sa 107o poprečno 257-00 m´
0 ostane čista šteta od 2313-07 m´.