DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 458 —


kojem imade on sve srezove svog šumskog kotara svakog mjeseca
barem jedanput obaći, a ako kao takav n. pr. 43 šum.
predjela imade, koji 11 srezova sačinjavaju, onda imade samo
s time dosta posla.


K tomu dolaze još i izvanredni poslovi kao n. pr. ciepilnjak,
ciglane i t. d. tako, da dotičnom upravitelju šumarije
malo vremena još i za pregledavanje propisnika i upisnika
šum. šteta preostane, uvažio i tu okolnost, da on svaku prijavnicu
šumskih štetah osobno obračunati mora.


Dok su se još po 4. 23. Nap. C) od g. 1881. propisni ci
šumskih šteta kod centrale, naime kod šumsko gospodarstvenog
ureda, vodili, sa posebnim zaoto postavljenim osobljem, bio je
i posao oko očevidnosti šumskih šteta šumarijama veoma
olahkoden.


Stigavše prijave područnih srez. lugara imale su se ekshibirati,
nakon obračunavanja provesti u upisnike šumskih šteta
dotične upravne obdine, i nakon toga odpraviti kr. kot. sudu
ili kr. kot. oblasti.


Time bijaše rad glede toga dovršen, sada pako se to sve
drugačije imade, t. j . taj posao postao je za sve šumarije vrlo
znatan.


Sada se imadu izim gore navedenog — sve stigavše odsiide
od kr. kot. oblastih toli sudova:
a) Kod šumarije u propisnike kontirati.
b) Ovrhovoditelju kr. kot. oblastih na kontiranje u tamošnje
propisnike priposlati.


c) Dužna šumska šteta toli odredba provesti u knjižice
šumskih šteta, kojih svaka pravoužitnička kuća po jednu posjeduje
— poput poreznih knjižica.


O platežnicama, provedbi istih, toli o odradbenim izkazima
ne ću ni da govorim — jer svatko znade, da je to zamršeni i
veliki posao.


Garešnički šumski kotar IV. kot. šumarije imov. obćine
križevačke n. pr. imade: