DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 456 —
Da se pako zatvori tim postupkom ne bi prepunili, imao
bi se zatvor u obdinsku rabotu, kao popravak javnih puteva,
šumskih puteva, odvodnih graba i t. d. pretvoriti.


Ad III. Opetovanom osobnom intervencijom upravitelja
dotičnog šumskog kotara ili njegovog zamjenika kod počina
šumskih šteta, postii će se znameniti moralni efekt.


Nije svejedno ako n. pr. dotični kotar, šumar imovne
obćine prigodom vanjskog poslovanja uhiti jednog šumoštetnika
ili pako nepravoužitnika kod šumske kradje, pa mu sjekiru,
pilu i t. d. zapljeni, a kašnje srezkom lugaru naloži, da štetu
izvidi i propisanu prijavu sastavi, već će biti od mnogo većega
dojma, ako dotični šumar osobno kao prijavitelj takovu prijavu
sastavi i podpiše. Šumski stetočinac mnogo će prije u tom
slučaju priznati svoju krivnju.


Ja sam n. pr. tečajem g. 1897. 52 komada a g. 1898.
opet 30 takovih osobnih prijavah imao i sastavio, nu niti je
bilo govora o kakvom prizivu ili utoku.


Sumoštetnik počima promišljati o šumskoj šteti, i razglabati,
pa si misli: »Vidiš sam me je »Feršter« tužio, a gospodin
lugar zaoto znao nije, e bogme to nije šala«.


Time ali nisam rekao, da prijave našeg — hvala Previšnjemu
— dosta dobro discipliniranog lugarskog osoblja ne valjaju,
dapače protivno, takove su jako dobre, nu svaki će sumoštetnik
prije utok i priziv na prijavu srezkog lugara, nego
na onu kotarskog šumara uložiti. Ako je pako k tomu još i
na činu uhićen, onda je dojam tim veći.


Žalibože što neka gg. šumari reć bi drže, da je sastavljati prijavnice
samo stvar lugara, nu ja ću vazda protivnog mnienja biti,
pa reći, da tomu tako nije, već onako kako sam ja prije naveo,
jer: tamo gdje ne ima oštrog čuvanja onog što
imamo, prestaje svako racijonalno gospodarstvo.


Ad IV. Kada sumoštetnik vidi, te je čvrstog uvjerenja, da
ako si je drvo vrednijeg sortimenta prisvojio ili ukrao, da mu
takovo dotična šumska uprava ili kotarska šumarija vazda bezuvjetno
zapljeni, oduzme i dražbom prodaje, a k tomu još po