DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 455 —


Dotični činovnik, obično kr. kot. pristav, sazove u jednu
sobu kod kr. kot. oblasti, ili vani kod kojeg obć. poglavarstva
sve šumoštetnike, koji su za taj dan na likvidaciju šumske
štete pozvani, te je sliedom toga dotična soba tako prepunjena,
da se razpravu vodeći činovnik jedva na svojoj stolici snaći može.


Sada bude prozvan pravoužitnik. A jedva se javi, već se
10 susjeda istog sela u razpravu upliću, koji svi svojim svjedočanstvom
nastoje svog druga izkopati iz neprilike, kako to
onda obično dalje ide, može si svatko lahko predstaviti, pa
bilo suvišno o tom ovdje razpravljati.


Gdje je daklem kod ovakove razprave »moralni učinak?«
Zašto n. pr. ne bi strogo odredjeno bilo, da bi svakoj razpravi
šumskih šteta bezuvjetno morao dotični kotarski šumar
prisustvovati, koji bi onda razpravu vodećem činovniku važnost
i t. d. pojedine prijavnice toli osebujnost šumoštetnika potanje
označio. Naravna je stvar, da bi se u tom slučaju svaki šumoštetnik
posebice predzvati morao.
Moguće, da bi time izgubio dotičnik previše vremena. To
doduše stoji, ali bi se svaki slučaj temeljito raspraviti mogao,
a toga kod dosadanje prakse nije niti biti moglo.
Nije možda ni to od prieke potrebe, da dotični šumar,
u kojega šumskom kotaru je šteta počinjena razpravi prisustvuje,
već bi možda koristnija bila n. pr. odredba, da se polag iznosa
štete odredjuje i kazna. .
Ako je u prijavnici iztaknuta šumska šteta, da se primjerice
sudi:
od 1 Krune do 3 Krune na ukor
od 3 Krune do 5 Kruna na 1 dan zatvora
od 5 Kruna do 10 Kruna na 2 dana zatvora
od 10 Kruna do 15 Kruna na 3 dana zatvora
od 15 Kruna do 20 Kruna na 4 dana zatvora
od 20 Kruna do 25 Kruna na 5 dana zatvora
i t. d. k tomu dolazi naravno još i odsuda na platež štete
toli postupovnog troška.