DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 454 —


A od kuda potiče taj strah? Od nikud drugud van od
dotične osobe, kojoj je neposredno čuvanje stanovitog šumskog
sreza povjereno.


Stotinu i stotinu dokaza služi zaoto, da će naime u stanovitom
srezu tim manje šumske štete biti, čim je oštrijistrožiji dotični srezki lugar.


Iz prakse se to pako najbolje razabire n. pr. lugar A.
dobije srez X. kojega on kroz 2 godine čuva. — A. se trsi i
trudi, te je doista njegov srez u najvećem redu i miru.


ISTa početku 3. godine bude A. ma s kojih razloga premješten
na drugi srez, a lugar B. prima srez X.


Bude li B. mlitav i popustljiv, to ee se prigodom prve
pregledbe sreza svaki zvaničnik osvjedočiti, da u takovom
srezu već nakon prvog polugodišta, šumska šteta progresivno
rasti počima. Dolazi li pako u godini više takovih promjena
u jednom šumskom kotaru, to će se na koncu godine i sumarno
u tom šumskom kotaru počinjena šteta u veličini znatno
od predidude godine razlikovati.


Ad II. K prije navedenom dolazi nadalje još i ta činjenica,
da šumski štetoČinac, recimo pravoužitnik unapred znajuć
da je pred kr. kot. oblašću 10 puta šumsku štetu likvidirao i
izim plateža štete vazda na obligatni »ukor« odsudjen bio, a
k tomu još malo ili ništa ne posjeduje ili već ideju prodaje
svog posjeda u glavi nosi, da će tada i svaki takav štetoČinac
jako malo straha pred razpravom šumskih štetah imati.


Nepravoužitnik, koji se pred kr. kot. sudom tako rekuć
redovito na 1 dan zatvora odsudjuje, ma da je i hrast u vriednosti
od 40. i više kruna ukrao, takodjer je već na tu
kaznu priučen, pa se niti najmanje priupadnosti ne boji.


Uočimo li samo osude, koje se u susjednoj Austriji radi
šumske kradje i šumske štete (Walddiebstal und Waldfrefel)
izreknu, tada ćemo vazda na čistu biti, i u svakom konkretnom
slučaju ogromnu razliku koustatovati moći. T. z. likvidacij a
šumskih šteta obavlja se kod naših kr. kot. oblastih
obično na sliedeći način.