DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 453 svakim
mogudimi sredstvi, uz podupiranje zakona, svako zlo
od šume odklanja, da bududnost i obstanak iste osjegura.
naše častno svećenstv o moralo bi sa prodikaonica na naš
narod uplivati predočiv mu žalostnu bududnost potomstva, a
izkorjenio onaj neplemeniti »egoiz^am«, koji kano da je u
svakom seljaku. Svaki naš seljak obično kaže: »tako dugo dok
ja živim biti de mi dosta drva.


Posebni dio.


Kako smo iz obdenitog diela mogli razabrati, to se šum.
štet e u bivšoj Vojnoj Krajini u obde, sasvim prepriečiti ne
mogu, ved jedino — dapače znatno — smanjiti. A čime?


I. Valjanim, odvažuim i energičnim postupkom šumsko
čuvarskog osoblja.
II. Savjestnim, pedantnim i strogim razpravljanjem šumskih
štetah kod oblasti i sudova.
III. Opetovanom osobnom intervencijom upravitelja dotičnog
šumskog kotara ili njegovog zamjenika.
IV. Bezuvjetnim, neprekidnim zaplenjivanjem svijuh vrednijih
sortimenta ili ubiranje (i to s mjesta) obračunatog iznosa
po šumsko kvarnom cienilsu i najstrožijem paragrafu šum. zak.
pril. D. ..
V. Energičnim utjerivanjem šumskih šteta po ovrhovoditeljima
imovne obćine.


VI. Umanjivanjem pojedinih srezova i uzakupljivanjem
ekscentričnih šumskih predjela, koji nemaju najmanju površinu
od 25 kat. rali, i to za gospodarske svrhe.
VII. Prodaja goriva, te ne samo gradje, takodjer nepravoužitnikom.
VIII. Osnivanje t. z. štednjaka bez iznimke po svim kućama
pravoužitnika, a stroga zabrana otvorenih ognjišta po
kudama.
Ad I. Dvojim da obstoji ma i jedan šumar, koji mi ne
de odobriti tvrdnju: »dastrahšumučuva«!