DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 451 —


Kako da stanemo na put šumskim štetama kod
imovnih obćina bivše Vojne Krajine?!


Piše Josip pl. Aue, kotar, šumar i. o. K.


U broju 3. t. g. cienjenog »Šumarskog lista« potaknuto
bje prvi put, toli važno naslovno pitanje, tičuće se u obće
šuma imovnih obdina, te nam je navlastito g. kotar šumar Vj.
Stublić u broju 4. t. g., tužnu sliku jedne t, zv. pasivn e
imov. obćine predočio, i to mjestnim opisom šumskih šteta
svoga šumskoga kotara.


Nema dvojbe, da se ne bi ovo znamenito pitanje i dalje
u ovom stručnom listu razglabati dalo, i to tako, da de vremenom
ovakova priobćenja iz raznih krajeva naše domovine,
k valjanom prosudjivanju naših šumskih prilika puno toga doprinieti,
te napokon donekle biti podlogom za šumarsku statistiku
Hrvatske i Slavonije.


Prijatelj g. Stublić ocrtao je šumske štete, kod jedne pasivne
imovne obćine, a meni neka bude dozvoljeno ovdje o
šumskim štetama kod jedne aktivne imovne obćine koju kazati
a kod koje im. obć. imam čast odg. 1891. neprekidno služiti. Osvrnuti
ću se samo na predjel IV. i V. kotar, šumarije, s kojom
prvom sam imao, a s kojom potonjom imam čast sada upravljati.


Olbeeniti dio.


Danomice se vidi i Čuje, kakve se nepodobštine po šumama
imovnih obćinah dogadjaju.


Pitamo li se, kojim načinom se te nepodobštine, naime
»šumsk e štete«, dogadjaju, to dolazimo do zaključka, da se
te šumske štete direktnim ili pako indirektnim načinom
prave.


Nu to drugačije niti nije moguće, pomislimo li samo: da
su našem pravoužitniku vazda vrata u šumu širom otvorena;
da su sve te šume imovnih obćinah sa raznim pravom obtere