DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 447 —


brojnih promjera u knjižicu, neuporabiva. Da je tomu tako,
dokazati ću to grafičkim putem sa njekoliko primjera. Prije
nego li nastupim taj dokaz, neka mi se dozvoli samo još jedna
primjetba. Zasada ili teoreticka podloga, na kojoj se mjerenje
promjera tetivnicom osniva, vrijedi samo za prosjeke kružnoga
oblika nipošto pako za prosjeke eliptičnog ili nepravilnog oblika,
jer samo kod kruga su odsječci (pod odsječkom razumieva se
onaj dio tangente, koji se nalazi izmedju doticališta i prosjecišta
obiju tangenta) pod pravim kutom se presjecajudili tangenta
jednaki polumjeru, a nipošto kod elipse ili inače nepravilnih
prosjeka. Kad je tomu tako, sada je posve nai-avno, da se tetivnica,
temeljeća se na toj zasadi, može rabiti samo za mjerenje
promjera kod prosjeka kružnoga oblika. Predjimo sada
na grafičko razlaganje. Uzmimo, da imamo pred sobom stablo
eliptična prosjeka (si. 1. i 2.); uzmimo nadalje, da tetivnica u
slici 1. i 2. zauzme susljedice položaje Ai D, J5i; A^ D^ Bi;
Ai I)s Bg ; A^ Bi Bi´, te da na slici (1. i 2.) 1 mm. predstavlja
u naravi 1 cm., onda čemo dobiti slijedeće promjere:


I. Kod slike
1. za položaj:
1. Ai A Bi; dl = A, Cl + 5i C, = 24
+ 25 = 49 em.
2. A^ A B2; d. -= ^2 C2 + B, a ^ 37
+ 32 = 69 cm.
3. Ai A 53; di= As C3 + Bs a == 26
+ 35 = 61 cm.
4.
Ai D4. B,; d^ == Ai C; -h 5^ C4 = 39 -f 34 = 78 cm.
Poprečno 63 cm.
Tetivnicom ustanovljeni srednji promjer proizlazedi iz 8 očitavanja,
iznosi dakle 63 cm., doČim bi se običnom promjerkom
53 66


u nakrst mjereć dobilo za taj srednji promjer ^ = 59´5 cm.


II. U slici 2.
za položaj:
1. A^ Z>, Bi ; Ai Cl + B, C. = 17
+ 14 =- 31 cm.
2. A^ D, B^; A^ C, + B, Cs == 40
+ 26 = 66 cm.
3. As A Bs; As G, + Bs C3 == 22 +
45 = 57 cm.
3. A^ Z»4 Bi] Ai C4 + B^ C, = 40
-H 29 = 69 cm.
Tetivnicom
ustanovljeni srednji promjer
31 + 66 + 57 + 69


d = -. = 56 cm.