DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 255 —


Austrijski šumarslii kongres, obdržavat će se opet o. g. 20.


21. travnja u Beču. Razpravljat će se tri pitanja i to:
1. Je li nuždna revizija obćeg šumskog zakona od 3. prosinca
1852. ili izdanje novih šumskih zakona za sve zemlje zastupane u carevinskom
vieću i po kojih načelih ? U ime štajerskog šumarskog družtva
izvješćuje c kr. šum. nadsavjetnik H. vitez Gruttenber g
2. Kakove porezovne pogodnosti da se dadu šumama zaštitnima
s javnih obzira s jedne strane, kao i s obzira tog, da se omogući uzdržanje
šuma na gornjem rubu vegetacije u planinama i da se taj rub što
višje pomakne? U ovom pitanju referent je u ime austrijskog državnog
šumarskog družtva šum. savjetnik L. H a m p e 1.
3. Kojim shodnim načinom da se podupru maloposjednici kod kultivacije
čistih sjećina, pak kod pošumljivanja pustih obronaka (gdje do
sele šume bilo nije). Izvješćuje u ime češkog šumarskog družtva šumar,
ravnatelj B 6 h m.
Javnim razpravam ovoga kongresa može svatko prisustvovati.


Stabla u Parizu. U Listu „Illustration" čitamo, da u Parizu ima do
90 tisuća raznih stabala; najviše platana, briestova, kesteua i javora.
Računa se, da jedno zasadjeno stablo stoji oko 150—175 franaka. Prema
tomu representiraju sva ta stabla vriednost od 15 milij. franaka. Stabla
živu na periferiji grada dva puta dugo koliko u središtu grada, gdje su ista
mnogo većim nepogodam izvržena, pa navlastito stradaju od prašine, od
suncožara, razvjetnog plina i drugih zagušljivih plinova iz bližih tvornica.
Svake godine pogine jedan dio stabala i to 1—7% istih. Najbolje
odolieva kesten, dočim lipe i javori mnogo više stradaju. Prem je to velika
množina stabala, ipak nisu računana stabla u parkovima i grobljima.


Izkaz 0 uplaćenoj članarini I. razreda za vrieme od 25. travnja
do konca g. 1899.


Lajer pl. Šandor 5 for. (g. 1896); Ratislav Maksić o for. (g. 1898);
Tomo Bogoević 5 for. (1899.); Antun Navara 5 for. (g. 1899.); Hinko
Strasak 15 for. (g. 1897—1899.); D. Nanicini 10 for. (g. 1898.—1899 );


I. Kadleček 5 for. (g. 1899); Edo Wurth 5 for. (g. 1899); Elsear Mlinarie
5 for. (g. 1899); SI. Ožbolt 6 for. (5 for. članarina i 1 for. upisnine)
; Tomo Bogoević 3 for.; Slavoljub Brosig 10 for. (godine 1897
i 1898); Gospod, ured gjurgjevačke imovne obćine 42 for.; Drag. Las-
man 5 for. (g. 1899); Antun Miiller 5 for. (1898); E Slapničar 5 for.
(1899); Vjekoslav stubKć 2.50 for. (g. 1899); Ladislav pl. Rozgonj
5 for. (1897); Vjekoslav Bubanj 5 for.; Sablić Rudolf 2.50 for. (g. 1899);


ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 256 —


Gospod, ured imovne obćine gjurgjevačke 32 for.; Dr. Kadernoška 5 for.
(g, 1899); I. Kuzma 5 for (g 1899); N. P. Kazanlieff 2.50 for. (g. 1899);
Rudolf Brosig 5 for. (g, 1899); Vjekoslav GuČi 5 for. (g. 1899); Ferdo
Grospić 2 for ; Gospod, ured gjurgjevačke imovne obćine 27 for.; Ivan
Kolar 5 for. Vinko Smidt 15 for. (g. 189—1899); Milan Herzog 10 for.


(g. 1898 — 1899); Ferdo Grospić 2 for.; Gospod ured gjurgjevačke imovne
obćine 19 for.; Jefrem Novaković 5 for. (g. 1899) Gjorgje Gjurić 5 for.
(g. 1896); Franjo Pastzj 15 for. (1897—1899); F. Kesterčanek 3 for.
(g 1899); Mijo Smolčić 5 for. (g. 1899); M. I. Ković 5 for.; B. Hajek
ml. 1.75 uztegnuto od nagrade za članak (g. 1899); A Ugrenović 3.60
for. uztegnuto od nagrade za članak (g. 1896—1897).
Uztegnuto od nagrade za članke: A. Ugrenović 5 for. (g. 1897 i
1898) J. Šugh 7.80 (1898—1899) F. Kesterčanek 3 for. (g. 1899); L
Mariany 4 for.; M. Obradović 13.10 for.; M. Puk 20 for.; M. Drnie
5 for. Š. Belamarić 7 50


Victor pl. Peičić 10 for. (1897—1898); V. Malin 5 for. (g. 1899);


F. Grospić 2 for.; Oskar pl. Agić 5 for. (1899): I. Ettinger 5 for.
(1899) Maksimilijan Matišević 1 for. (upisnine), Gosp. ured gjevačke
imovne obćine 9 for. Milan Weiner 5 for. (1899); Bela pl. Turanski
5 for. (g. 1899); J. Vranićar 5 for. (g. 1899); T. Grospić 2 for. Miloslav
Zebie 5 for. (g. 1899); Dušan Popović kot. šumar Surčin 5 for.
(g. 1899); Gospod, ured gjurgjevačke imovne obćine 9 for.; FetvadjiefF,
Roustschouk 9.57 for.; F. Grospić 2 for.; R. Lang 5 for. (g. 1899);
Vjencl. Potočnjak 5 for.; Gjoko Grlić 5 for. (1894); Milan Mirković
5 for. (1899), Ivan Adamek 5 for. (g- 1893); Ivica Grčević 6 for.
(1 for. sa diplomom), Ernest Turković 5 for. (1899); Ante Baličević
5 for. (1899).
U Uagrebu, dne 12. ožujka 1900.


Za
predsjedničtvo brv.-slav. šumarskoga družtv:


R. Fischbaeh.
A. Borošić.
blagajnik. tajnik.
izkaz 0 uplaćenoj članarini II. razreda za vrieme od 25.
travnja do konca g. 1899.


Jovan Veljkov 2 for.; Kr. šumarija Rujevac za lugare 12 for.;
Mato Stefanović 4 for. (1898—1899); Kr. nadšumarski ured u Vinkovcima
za lugare 64 for.; Šumarija Gola 10 for. za lugare; Ante Maloševac
2 for. (g. 1898.); Fran Klobučar, Ivan Tadej, Mato Ružić i Josip Starčević
a 4 for. = 16 for. (g. 1898.—1899); Kr. nadzorničtvo za pošum