DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 247 —


isčeznula, pojavi se druga četa. Po danu se razidju, po noći
saberu se u kup i pare. Uz njega dolazi na pjeskuljastim mjestima
često i 4—7-5 mm. dugi. P. sphaeroides Germ-griseus 01.


Dr. Aug. Langhoffer.


HIISTJ^K:.


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao je imenovati
kr. šumarima u 3. stepenu X plaćenog razreda r. šumarske
kandidate i to Krstu Peterman a u području kr. šumarskog ureda u
Otočcu, Julija Pfeiffer a u području kr. nadšumarskog ureda u
Vinkovcima ter Ivana Zwickelsdorfera u području kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu.


Družtvene viesti.


P. n. gg. elanovom.
Kr. hr.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
odobrila je visokim odpisom od 13. ožujka 1900. broj 9942. nova družtvena
pravila.
Povodom toga umoljavaju se gg. članovi koji su u zaostatku sa
uplatom članarine, da se u smislu § 7. družtvenih pravila izvole dužnu
članarinu što prije priposlati družtvenom predsjedničtvu.
Podjedno se umoljavaju gg. članovi II. razreda, da izvole priobćiti
družtvenom predsjedničtvu, — u koliko to dosada učinili nisu, da li žele
u buduće dobivati „Šumarski list" i „Lugarski viesnik" ili samo „Lugarski
Viestnik", da se prema tomu može konačno ustanoviti tiskovna
naklada ovih.
U Zagrebu mjeseca ožujka 1900.
Pr edsj edničtvo hrv.-slavonskoga šumarskoga družtva.


Šumarsl

Novo izašlo:


A. Boroši(5 i đr. A. Goglia, zbirka šumskih zakona i naredaba.
Izašlo ovih dana nakladom knjižare Kugli i Deutsch u Zagrebu. Nismo
djelo još primili i neznamo mu joŠ ciene.