DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 235 —


Osim toga imade se molbi da priloži gruntovni izvadak, koji
će izkazati eventualne terete, zatim izvorna zadužnica (biljegovana
po II. skali), uredovna potvrda (certifikat) o kudegazdinstvu,
ako je molitelj zadrugar i izvadak iz pukopopisne listine.


Potonja dva priloga odpadaju, ako je molitelj samovlastnik.
Sve predradnje, da se izhodi zajam obavljaju pravoužitnicima
odnosne upravne obdine po svojim organima, bilo ureda
radi ili uz neku odštetu, a svaka zadužnica za zadrugu, polag
propisa, mora biti providjena zaporkom odobrenja nadležne političke
oblasti odnosno kr. kotarske oblasti; a u slučaju da
imade u zadrugi malodobnika, izhodjena takodjer dozvola od
strane dotične sudbene kao nadtutorske oblasti.
Svake godine stavljena je u proračun imovne obćine stanovita
svota (obično 60.000 kruna) za pokriće izdavanja zajmova,
koja se svota prekoračiti ne smije; jedino u slučaju
važnom i opravdanom može se izhoditi putem visoke kralj,
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, u Zagrebu dozvola
izplate svote izvan proračuna.
Molbe za kontrahiranje anuitetnih zajmova dodju najprije
na pretres gospodarstvenom odboru imovne obćine.
U obdržavanoj sjednici stvaraju se zaključci, koji glede
točnosti molbenih navoda ovise o potvrdi visoke kr. zemaljske
vlade, nakon čega sliedi izhodba uknjižbe prava zaloga (gruntovnog
osiguranja) u korist imovne obćine kroz imovno-pravnog
zastupnika, dočim se takodjer slučaj dogadja, da si stranka sama,
ili kroz koju drugu osobu, uknjižbu obaviti dade.
Imovno pravni zastupnik dobije za svaku zajmovnu molbu
i signaturu nagradu od 3 krune i biljegovne pristojbe, dočim
sve potrebne tiskanice nabavlja imovna obćina o vlastitom
trošku.
U slučaju, da je posjed stranke obterećen već drugim
dugom, postupak jest, da se odnosna svota sa pripadci predujmi
imovnom pravnom zastupniku u svrhu podmirbe i izhodbe brisanja
uknjiženog tereta, kojim načinom se jednostavno imovno