DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 234 —


stvo neizbrisiva, jer je u Hrvatkoj šumarstvo
dobilo u svakom pogledu stalni zakoniti temelj
i pravac.


Davanje anuitetnih zajmova pravoužitnikom
brodske imovne obćine.


Piše M. Smolčić, rač. oticijal brodske imovne obćine.


Pripadnici odnosno pravoužitnici brodske imovne obćine
uživaju tu pogodnost, da mogu uz osobito povoljne uslove dobiti
zajam.


Imovna obdina osjegura svoju tražbinu tim, što gruntovno
uknjiži pravo zaloga na nekretnine zajmoprimca.


Ovim načinom dana je svakom pravoužitniku prilika, da
si jeftinim zajmom popravi svoje gospodarstveno stanje, pak
da mu ne treba tražiti štedionice i spašen je od pogibelji, da
pane u šake raznim lihvarima.


Ova po naš narod veoma koristnu ustanovu, pokrenulo je
još godine 1890. samo zastupstvo imovne obćine.


Od spomenute godine do sada izdala je imovna obćina
zajmom od preko 120 tisuća kruna.


Zajmovi se daju na amortizaciju od 27 godina, a odplaćuju
se unapried u polugodišnjim obrocima uz odplatii glavnice i
kamata (anuitetima).


Posjed molitelja zajma mora biti prost od drugih tereta,
jer propisi traže uknjižbu prava zaloga na prvom mjestu
(primo loco).


Kod odmjerivanja svote zajma, koji je stranka zamolila,
vriedi samo zemljište, kao što su livade, pašnjaci, vinogradi,
vrtovi i t. d., dok se ne osvrće na kuće i druge nuzgrade.


Iznos kontrahiranoga zajma ustanovljuje se prema vriednosti
čistoga katastralnoga prihoda od zemljarine.
Toga radi imade molitelj zajma svojoj molbi priložiti katastralni
posjedovni list.