DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 233 —


Naredbom vis. kr zemalj. vlade od 4. ožujka
1871. br. 2144. uredjeni su kod nas odnošaji ob
upravi, gospodarenju i uživanju obćinskih šuma
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji


Ta »privremena naredba« vriedila je skoro četvrt stoljeda
(do 1894.). Na temelju iste, uređjivana su šum. gospodarstva ;
crpljene su sve koristi po suovlaštenicih; namještano je šumskoupravno
i lugarsko osoblje. Ne ima bivšeg »urbar obdinskog
šumara«, koji ne bi poznao potanko sve ustanove ove »normativne
naredbe«. Svaki se dobro sjeća tog jedinog šumarskog
oslona i utočišta! Ipak — ali, moramo toj naredbi zahvaliti,
da je šumsko gospodarstvo uredjivano i šuma uzčuvana, te
time osigurana imovina zemljištnih zajednicah.


Spomenuti demo ipak razdieljenje ove naredbe:


a) uprava i gospodarenje u obće;


h) šumarsko i lugarsko osoblje;


c) uživanje obćinskih šuma ;


d) glavna ustanova.


Naredba obuhvaća 50 §§. Spomenuti ćemo zadnji §. 50.
»Sve ustanove šumskog zakona od 3./XII. 1852., koji je cesarskim
patentom od 24./VI 1857. za kraljevinu Hrvatska i
Slavoniju uveden, ostaju u podpunoj svojoj krieposti i imadu
se do dalnje odredbe svestrano i točno obdržavati«. Obćeniti
šumski zakon i ova naredba, jesu — kako rekosmo, u provincijalu
služile za glavnu podlogu gospodarenju, čuvanju, nadzoru
i uživanju »izlučenih obćinskih šumah«. Preustrojstvom
i razvojem političke uprave uredjeni su donjekle i odnošaji
šumskog gospodarstva i uprave u Hrvatskoj i Slavoniji
i to zakonom od 5. veljače 1886. o upravnih odborih, te o
ustroju županijah i uprave u kotarih. Godinu 1886. možemo
uvrstiti po šumarstvo — kao godinu »daljnjega napredka«,
koji je osnovan na novom zakonitom temelju. Nu zlatnim slovima
ostati će u historiji upisana po šumarstvo god. 1894.
Ova godina ostati će i po obće narodno gospodar