DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 232 —


teksta — koji glasi: §. 1. toč. h) »in Genieind.ewalder d. h.
solche Forste und Holzpf lanzungen, welche der Stadtoder
Landesgemeinden gelioren«. Pojam »Forste und Holzpfflanzungen
« obuhvaća sve obćinske šume, šumišta i sve drvom
obrasle površine, a naročito pašnjake koji gradskoj ili selskoj
obćini pripadaju. Zakonodavac imao je pred očima »obćinske
šume«, koje će se putem segregacije izlučiti,"^ali kriepost istoga
patenta proteže se i na sve ostale površine obraštene drvom —
pašnjake — koji su već i mnogo prije postojali; a zajednička


su vlastnost grada ili sela. To i opet učvršćuje naše tvrdnje u
uvodu spomenute.


O obćem šumskom zakonu ne ćemo na dugo razpravljati,
jer su sve ustanove svakako dobro poznate. Odjel I. šumskog
zakona govori »o gospodarenju šumskom« ; a naročito §§. 9.—17.
š. z. sadržaju sve propise, kako se ima gospodariti sa šumami,
na koje se proteže toČ. b) %. 1. š. z. Naročito propisuje §.18.
š. z. kako se ima postupati u slučaju prieporah, parnicah i t. d.


Bog zna kakova bi sudbina stigla segregacijom izlučene
obćinske šume, da nije bilo §. 21. š. z., koji glasi: »Obćinskih.
šuma nije u pravilu slobodno dieliti«. Gdje


— gdje samo, dozvoljena je dioba. Ovoj zakonskoj ustanovi
imademo jedino zahvaliti, da imademo danas
šumah i šumom obraslih pašnjakah, koji sačinjavaju dobru i
veliku imovinu zemljištnih zajednicah. Zakon bio je tu; ali
težko je bilo bez osoblja koje bi zakon provadjalo. — §. 22.
š. z. donaša liepe propise glede lugarah i šumarah. - Istina
Bog, svagdje su postavljeni lugari za obc. šume, ali domaćih
šumarah Hrvatah bilo je malo. Što je u inozemstvu šumarah
svršilo, otišlo je većinom krajiškoj upravi, dočim je u provincialu
u tom pogledu slabo bilo. Kod samih vlastelina bili su
većinom upravitelji šumah, iz tudjine nadošli. špani, lugari,
lovci. Dakako bilo je i riedkih častnih iznimakah. Pored takovoga
stanja stvarih, bilo je kod nas dosta slabo glede uprave
i gospodarenja obćinskih šumah. — Ipak krenulo je i u tom
pravcu kod nas na bolje.