DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 231 —


nastale, tu je kasno do segregacije došlo. Razne parnice te
vrsti dokrajčene su u novije doba; a gdje-gdje su još u tečaju.
Da je parnica na štetu šume i šumskog gospodarstva bila, ne
treba nam tek dokazivati. U novije doba, provadjane su segregacije
na mnogim mjestima, pomoću »brachiuma« i t. d. Jedva
su se ipak i u tom pogledu odnošaji popravili i uredili. Kako
u uvodu rekosmo, segregacijom šumah i pašnjakah, nastale
su mnoge naše zemljištne zajednice. Sada će promatrati
sliedeće:


(i)
Uprava, nadzor, uživanje i čuvanje izlučenih
obćinskih šuma i pašnjakah.
Čim jo god. 1857. izdan napred spomenute carski patent
i razaslan 24. lipnja iste godine o izlučenju šumali i pašnjakah
bivšim podložnima, poskrbila se je drž. vlast, da izda zakon,
kako da se ono dobro čuva i upravlja. Carski patent od


24. lipnja 1857. izdan i razposlan 14. kolovoza 1857. — glasi
u uvodu; »Budući je želja Naša, da se osobita ona obramba
vlastnine, uzderžavanja i obradjivanja šumah i nasada šumskih
(Holzpflanzungen) i t. d.« Stoga se podpunim pravom kazati
može, da se ovaj carski patent proteže na sve šume i šumom
obrasle pašnjake. Ovim patentom, uveden je »šumski
zakoni´ od 3. prosinca 1852. kod nas i stavljen
u kriepost 1. siečnja 1858 To je »šumski zakon« koji
i danas kod nas vriedi, i na kojem se cielokupno uredjenje
šum. gospodarstva i uprave temelji. Cesarski patent od 24./VI.
1857. sadržaje V. članakah, a tada sliedi »šumski zakon«. Za
našu razpravu biti će od važnosti, kada spomeno §. 1. š. z.
§. 1. Sume ili lugovi diele se:
a) na lugove državne i t. d.;
b) na šume obćinske t. j. takove lugove i nasade od


drva, koji su vlastničtvo obćinah — gradskih i seoskih; zatim
c) na šume privatne i t. d.
Za nas je od velike važnosti toč. b) §. 1. š. z. Za bolje shva


ćanje same stvari, donjeti ćemo izvadak iz originalnog njemačkog