DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 229 —


»u to ime u smislu zakona §. 3. VI. 1836., doznačiti imade
iz ukupnosti šumah.... ili iz drugih zemaljah . . . Tim
je dokazana naša tvrdnja u »obćenitom dielu«, da je blago
slobodno paslo po šumah.


§. 3.


»Pašnjak , koji je zakonito jur ve6 odciepljen, ili koji u
buduće putem zakonitim odciepljen bude, tak o i šum a i
trstik, odciepljeni u smislu zakonah, podpuna su
svojina bivših podložnikah i t. d.«


^. 6.


»Što se tiče odkupa onih koristih, što su ih bivši podložnici
po zakonu imali iz šumah njegdainje zem. gospode (pod
kojimi medjutim nerazumjevaju se šume one, koje su već uslied
§. 19. našega patenta od 2. ožujka 1853. postale vlast nin a
njihova ) imadu u tom obzira valjati propisi sliedeći: »Gdje
se bivši podložnici po zakonu drvare iz šum ah gospoštinskih,
ima im se umjesto toga odciepiti primjeren
diel iz onoga ukupaistih šumah, koji im je
po zakonu do sada služio za drvarenje. . .. »Svaka
stranka imade u onom dielu šume, koji je za nju odciepljen i
odredjen, podpuno pravo na koristi šumske, nego se ima držati
propisah šumsko-redarstvenih!« . . .


Js. 7. propisuje »kolik je prostor šumski potrebit, da se


S
namiri ono. što je pronadjeno, da bivšim podložnikom pripada.
Pripadnost šume može se odmjeriti od % jutra i ne više nego
6 jutara po leOOG", a prema okolnostima i više, a podnipošto
preko 9 jutararah. »Može se odmjeriti i manje, nego poldrugo
jutro. Nadalje valja paziti na to, da šumski dielovi,
odciepljeni za podložnike, budu takovi, da
se oni uzmognu izistih postojano drvariti«.


§. 8. propisuje »da se ima i za duhovnike i školnike
(učitelje) odciepiti diel šume«.