DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 228 —


nosti drvarije, žirovine i paše u vlastelinskih šumah. Za sva
vremena izlučeni su segregacijom drvarinski i pašarinski djelo
vi bivšim podanicima i kmetovima. Evo tu jepravi prvi
postanak mnogih, zemljištnih zajednicah u Hrvatko
j i Slavoniji ! Cielokupno uredjenje, segregacija, provedeno
je na temelju carskog patenta od 17. svibnja 1857.
(zemalj. vladin list I. razdiel komad XIX. 1857.). Pošto je
ovaj patent od velike važnosti po postanak i razvoj zem. zajednicah,
idemo da ga pobliže sa našega stanovišta predočimo
i promotrimo.


Cieli car. patent razvrstan je na 4 odsjeka, a sadržaje
42 paragrafa.


I. odsjek sadržaje: »Propise kako se urediti imadu zajednička
ona posjedna razmjerja, koja postoje medju njegdašnjimi
gospoštinami i bivšimi njihovimi podložnici i podanici«.
II. odsjek sadržaje: »O komasacijah i o novom dieljenju
posjedah«.
III. odsjek sadržaje : ~^>0 sudovih, koji de obavljati uredjivanje
iliti regulaciju razmjerjah posjednih«.
IV. odsjek sadržaje: »O postupku kod sudovah urbarskih«.
Za nas je od velike važnosti I. odsjek sa svojih 12 paragrafah,
dočim ostali odsjeci propisuju sudovanje, uredovanje i
cieh postupak konačnog uredjenja. S toga ćemo donieti njekoje
paragrafe u cielosti, ili pojedine odlomke istih.


§. 2.


»Pašnjaci imadu se odciepiti i urediti po postojavših zakonik
urbarskih. Grmlje (Gestriippe), kojim su se ljudi
do sada koristili kao pašnjakom a ne ujedno kao
šumom, ima se smatrati kao pašište. Ovim uzakonjena
je i priznato, da je: »do sada« bilo zajedničkih pašnjakah


t. j . da je »zajednička imovina« postojala mnogo prije ui´barskog
uredjenja i segregacije!
Nadalje "propisuje ovaj paragraf: ^>Gdje su ljudi imali
pravo pasti marhu svoju u šumah gospoštinskih ... . ondje se