DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 225 —


naroda hrvatskoga. Da se je »urbarium« i provadjati mogao
glede šumah, izdan je god. 1769. zakon o čuvanju, zaštiti i


uzgoju šumah.
Spomenuti demo samo one ustanove, koje se odnose na
»zajedničke šume i pašnjake«, jer nam je to samo cilj.
§. 31. odredjuje: »znano je, da kmeti i podložniki ,


iz svojeh kmetskeh, ali obćinskih, kak i gospodarskeh loz
(šuma) i t. d.«


§. 47. propisuje glede sječe i to: »kada kmeti vu loza h
(šuma) obćinskih i t. d. »Ako pako loze obćinske i
kmetsk e tak velike i prostrane budu, da se na više let poleg
rečenoga derv sečenja reda razdieliti budu mogle i t. d.«


Ovo nam je jasno, da su t. z. »loze obćinske« dosta prostrane
i velike bile.


5. 50. odredjuje sadnju drva na svim praznim mjestima
... . »koje goder hiže stanovnik, . . . daklam pred hižum, za
hižum, dvorištem, vertom . . ali tratinami prazno i za sadjenje
drv prikladno mesto najde zasaditi bude moral«.
Te tratine su svakako na mnogim mjestima današnji pašnjaci
pored mnogih sela, mjesta i t. d.
§. 53. odredjuje glede pravednog uživanja zajedničke imovine
t. j. »da loze nerazdelene, i mnogem skup ladavcem
obćinsk e vekšem talem opušdene bivaju i t. d.«


Tako smo predočili najstarije podatke, glede »zajedničke
imovine — šume i paše«.


To su prvi izrazi, odkuda su postale današnje zemljištne
zajednice u t. z. provincijalu. Pošto je razvoj prava vlastničtva
i posjeda suma u bivšoj krajini i provincijalu raznolik, to ćemo
i mi ovu razpravu razdieliti u dva diela.


III. Razvoj i uređjeiije urbarskih odnošaja u t. zv.
provincijalu
a)Prviurbarskizakoni.


Vidili smo, da je prije spomenuti »urbarium« prvi zakon
0 uredjenju urbarskih ođnošajah. Istina Bog izdana je jedna
17