DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 224 —


II. del §. 3. propisuje glede z a j e d n i č k e p a š e sliedeće:
»za kmetsku marhu, na koliko prilika kotara dopusti, mora
za dosta paše biti, iz kojega pašnika (svakako zajedničkoga)
kmeti za voznu svoju marhu, znanjem i dopuštenjem
gospodskim, nekoju stranu gojiti i prepovedati mogu (branjevina),
tak vendar, da na takovoj za se odlučeni i prepovedan
i paši , i gospodska vozna, s nikakvim pak načinom,
čreda more se pasti. Vu kojem pak kotaru paša bi tesna bila,
onde niti s oranjem, niti s drugim načinom na menje se
spraviti nesme«. To nam je jasan dokaz, da je
mnogo prije »zajedničkih pašnjakah«, (šumicah,
lugovah i t. d.) bilo, pak se ovim samo pravo uživanja
uredjuje i uzakonjuje.
§. 4. propisuje ustanove glede drvarije;


S. 5. propisuje ustanove glede gradje;
§. 7. propisuje ustanove glede žirovine u svih vlastelinskih
suma;
§. 8. sadržaje propise glede zajedničkih šuma kako
sliedi:
»Ako bi se pak koje selo znašlo, koje bi svojega luga
na hiže razdieljenoga imalo i takovoga nadalje ladati željelo,
iz takovoga luga (zajedničkoga svakako) drva za
oganj i za. zdanje, kak tulikajše za žirovinu, branje ruha iliti
gubača, kmeti samo za svoju potreboču, prez svakoga
gospodi podanka slobodno imali budu i t. d.« Evo prije 150
godinah, uzakonjeno je »zajedničko uživanje paše i šume«. To
je dokaz, da je mnog o prij e »zajednica imovine« postojalala
diljem ciele Hrvatske, kako je u uvodu ove razprave i spomenuto.


Proučimo li potanje važni taj spis, to vidimo, da je »urbarium
« bio od prevelike važnosti po dalnji razvoj naših agrarnih
odnošaja, a svi kasniji zakoni i naredbe, tičuče se šumarstva,
temelje se na istom; imenito pako i razni zakoni najnovijega
doba kao n. pr. zakon o segregaciji občinskih šuma i
pašnjaka, zakon ob odkupu servituta, odkupu gornjih daćah
ili gornica i t. d.; nije dakle ni čudo, da su ustanove urbarija,
u pravom smislu rieči postale najpopularnijim zakonom