DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 223 —


Tako se je to od vajkada razvijalo, sve do u XVIII. i


XIX. stoljeće. Od to doba, postaje nam slika šumskog gospodarstva
i vlastničtva sve jasnijom, a naročito glede zajedničke
imovine.
Razvojem političkih prilika u našoj domovini,
te usljed neprestanih ratovah i mienjanjemprava
i ustava, postali su u t. zv. provincijalu vlastelini,
plemići, biskupije i t. d. vlastnicima svijuh
šumah, a u bivšoj Krajini država.


Za uredjenje posjedovnih odnošajah, izdavani su i u starije
doba zakonici, statuti i naredbe. Spomenuti ćemo njekoje.


God. 1214. zakon krčki.
» 1280. zakon vinodolski.
> 1388. krčki statut o sječenju drva.
« 1325. Istarski razvodnik posjeda.
» 1514. »Tripartitum« od Verbocziusa, uredjuje od


nošaje i sječu u šumah, te pašu.


» 1452. »Reservatno pravo« za vrieme mljetačke republike,
koje se je protezalo na hrv. Primorje
i Istru.


» 1452. »Obći šumski red« upodpunjen g. 1475.
1771., 1777.


Tako smo eto u kratko promotrili i predočili prvobitno
gtanje šumah i uživanje istih, kao i razvoj (zajedničke) imovine.
Usljed raznih razprah, nesuglasicah izmedju vlastelina
i kmeta, bila je država prisiljena, da posjedovne odnošaje i
način uživanja zemljišta uredi. S toga ćemo početi razmatrati:


II. Prvo zakonito uredjenje.
Od neprocienjive je važnosti »urbarium« blagopokojne carice
Marije Terezija od god. 1755. U IX. poglavjah ovoga zakona,
uredjeni su odnošaji izmedju vlastelina i njegovih podanika.
Idemo, da promotrimo one ustanove, što se odnose na
našu razpravu.