DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 220 —


zakona, bud na temelju zakonite provedbe razriešenja urbarske
sveze, bud po i?. 1 7. temeljnog krajiškog zakona, pripada skupno
uživanje stanovitih zemljištah, ima biti uredjena po propisih
ovoga zakona. Naročito odnose se propisi ovoga zakona na
skupine ili zajednice, sastojale one iz ovlaštenikah budi kojega
stališa, plemićali ili neplemidah, ili bivših krajišnika, nazivale
se one plemenitom, imovnom, urbarskom obdinom, selom,
mjestom i t. d.


a) Ako pojedinim ovlaštenikom ili skupinam ovlašteničkim
pripadaju skupni užitci s naslova zajednice vlastnosti, pristojeće
im nerazdjelno na dotična skupna zemljišta;


b) ako pravo vlastnosti skupnih zemljišta pripada občini
(urbar, obćini, selu, mjestu), ali je ipak pravo na skupne užitke
od tih zemljištah ovisno o posebnom ovlaštenju, spojenu bud
s osobom ovlaštenikovom, bud sa zemljištnim posjedom njegovim
(§. 2. a) 0. z.)«.


§. 1. predočen — kazuje nam, na koje se sve objekte
ne proteže zakon zem. zajednica.


y. 2.
»Ustanove ovoga zakona ne protežu se:


a) na takova zemljišta, koja po svojoj pravnoj naravi spadaju
u vlastničtvo slob. i kralj, gradovah, trgovištah i inih
upravnih obćina;


b) na šume pripale krajiškim imovnim obćinam, po zakonu
od 8. lipnja 1871. dok ne pripadnu provedenom diobom zajednicam
ovlaštenikah, nastanjenim u području pojedine upravne
obćine ili diela njezina (mjesta, sela);


c) na šume i pašnjake još zajedničke vlasteli i bivšim
podložnikom, dok ne budu odciepljeni u smislu carskog patenta
od 17. svibnja 1857.;


d) na zemljišta koja tvore već od prije godine 1848. zajedničku
vlastnost vlastele (komposesorate), zatim na zajednice
vlastnosti, nastale nakon krieposti gradjanskog zakonika, po
načelih toga zakonika, a koje se ne osnivaju na prestanku
urbarske sveze;