DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 219 —


Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i
uredjenje.


Piše Grašo Vac, tr. kot. šumar.


U cienjenom »Šumarskom listu«, doneseno je više razpravah
o zemljištnim zajednicama. Dapače doneseni su i nacrti
»pravilnikah«, kako da se zemljištne zajednice samostalno urede.
Mnogi cienjeni čitatelj možda je mislio, da je time dokrajčena
tema, o toj velevažnoj zakonskoj instituciji, — nije. —
Ono je istom početak. Gradiva ima i za više godina To donaša
sama praksa, ta vječna škola u prirodi i u narodu. Kada
bi mi svi, koji imamo posla sa zemljištnim zajednicami, o tome
u »Šum. listu« raspravljali, i kada bi svatko iz svojega kraja
donašao primjere o uredjenju zemljištnih zajednica, tada bi
istom imali cielokupno gradivo pred sobom; tada bi imali pred
sobom sliku ciele Hrvatske i Slavonije u tom pogledu.


Velika je razlika već prema pojedinom mjestu, a kakova
je istom razlika u cieloj domovini. Velika je razlika izmedju


t. ZV. provincijala i bivše Krajine, izmedju bivših kmetovah i
plemenitašah i t. d.
Izraz prava suvlastnosti na zajedničku imovinu jeste kod
nas raznoličan; mi svrha suuživanja jeste manje više jednolična.
Stoga ali moramo poseći i za povješću, da nadjemo prvi postanak
zajedničke imovine. Prije nego li podjemo tražiti taj
postanak zemljištnih zajednicah i dalnji razvoj istih, idemo da
predočimo cienjenim čitateljima one zakonske ustanove, koje
govore 0 tom, na koje se sve objekte proteže nakon o uredjenju
zemljištnih zajednicah; kada to znademo, nastaviti ćemo
dalnje naše razmatranje, a za podlogu služiti će nam obća, i šumarska
povjest od prof. F. X. Kesterčaneka, razne zakonske
ustanove, a i vlastita opažanja i izkustva. Zakon zem. zajednicah
propisuje:


§.1.
»Svaka skupina ili zajednica ovlaštenikah, kojim bud po
pravnih uredbah, potičućih iz dobe prije krieposti gradjanskog