DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 173 —


Ja sam nailazio na pojedina sela, koja duguju imovnoj
obdini po dvadeset i više hiljada kruna šumske štete.


Pa kad znamo, da naš pravoužitnik dobije od imovne
občine potrebno mu drvo za gorivo i gradju, a ako mu za
gorivo što uzmanjka, ima pravo da kupi suvo drveće i panjeve,
da sječe t. zv. bjela drva (divlje voće, glog i slično), onda je
jasno, da ta silna drva voze nepravoužitnicima, kojih danas
ima više nego pravoužitnika.


Jasan dokaz tomu je i to, što svi ti nepravoužitnici imadu
zgrade od drveta načinjene kao i starosjedioci, što trebaju gorivo
isto kao i ovi, pa kad znamo, da to drvo od nikud ne mogu
nabaviti nego iz šumah imovnih obćina, a u katastru šumskih
štetočina ih vrlo riedko nalazimo.


To je dakle glavni uzrok zašto se dogadjaju toHke silne
šumske štete kod naših imovnih obćina. I te štete nisU od
male važnosti po šume, jer ima takovih šuma, kojima je od
silne navale štetočinaca i sam obstanak ugrožen. Ovo se danas
opaža tek na vrlo malo mjesta, ali ostane li tako i nadalje,
opažat će se iz dana u dan sve više.


Vidjao sam šuma takovih, kod kojih ima panjeva u toUkoj
mjeri, kao da se po tim šumama sječa vodi.


Pa što je pored svega toga najveća nesreća, da malo koji
štetočinac sječe stara, preživila i za sječu dozrela stabla, nego
drvo u najboljem naponu i sasma mlado, te mu treba dok
jedna kola natovari po desetak komada.


To radi iz razloga što mu posao ide brže od ruke, i nada
se, da ga lugar na poslu zateći ne će, a drugo što i nema prikladna
alata za izraditi debelo drvo.


Tko god hoće da se uvjeri kakva opasnost prieti našim
šumama od tih štetočinaca, neka si pogleda samo lug »Klještevicu
« i »Panovaču« u imovnoj obćini Petrovaradinskoj; a počelo
se je ovako haračiti u novije doba i po drugim lugovima.


Tu opasnost, koja prieti našim šumama, uvidio je i upravni
odbor županije sriemske, pa je nešto iz uzroka da se štete
umanje, a nešto opet da se olakša političkim oblastima u pre


13