DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 171 —


2. Ogulinska imovna ob dina: dnevnica 2 for. (4K.),
kilometrina a 10 nč. (20 f.) za odbornike i zastupnike.
(Naredb a kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove, od
28 veljače 1883. br 6379).


3. Slunj ska imovna obćina: dnevnica 2 for.
(4 K.), kilometrina a 14 nč. (28 f.) za odbornike i zastupnike.
(Naredb a kr. zem vlade, odjela unut., od 11. ožujka
1882. 3992).


4. I banska imovna obćina: dnevnica 2 for.
(4 K.), kilometrina 7 nč. (14 f.)
5. II. banska imovna obćina: dnevnica 2 for. (4 K.),
kilometrina
18. nč. (36 f.)
(Odredb a c. kr. okružnog upraviteljstva u Petrinji od


22. siečnja 1879. br. 11).
6. Gradiška imovna obćina: dnevnica 3 for. (6 K.).
kilometrina 18 nč. (36 f.)
(Naredb a kr. zem. vlade, odjela unutarnjeg, od 30. siečnja
1886 br 3733.


7. Brodska imovna obćina: dnevnica 3 for. (6 K.),
kilometrina 18 nč. (36 f.)
(Naredb a glavnog zapovjedničtva u Zagrebu od 12. studenoga
1876. broj 395).


8. Petrovaradinska imovna obćina: zastupnikom
dnevnica od 3 for. (6 K.), odbornikom dnevnica od 4 for.
(8 K.), obim konakovina od 1 for. 2 K.), i obim kilometrina
a 13-2 nč. (26-4 f.)
(Naredb a kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 16
travnja 1882. br. 17.494).


9. Križevačka imovna obćina: dnevnica 2 for.
(3 K.), kilometrina 14 nč. (28 f.) zastupnikom i odbornikom.
(Naredb a gl. voj. zapovjedničtva u Zagrebu od 10. kolovoza
1874)


10. Gjurgjevačka imovna obćina: dnevnica 2 for.
(4 K.), konakovina 1 for. (2 K.), kilometrina 14 nč. (28 f.) za
odbornike i zastupnike.