DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 677 —


ŽiteljstTo Hrvatske i Slavonije koncem god. 1898. Polag izvještaja
našeg statističkog ureda bilo je u Hrvatskoj i olavoniji (u svem
42.5315 [jkilometara) 2,374.241 duša, dočim je koncem 1890. bilo a
svem 2,186.410 duša. Ziteljstvo se je prema tomu umožilo za 187 829
duša. Pojedine županije imale su koncem prošle godine stanovnika kako
sliedi: ličko-krbavska 213.094; modručko-riečka 239.519; zagrebačka
529.510; varaždinska 285.407; bjelovarsko-križevačka 287.609; požeška
215.416; virovitička 232 990; sriemska 370.695. Pojedini gradovi
brojili su žitelja (bez vojnietva) kako sliedi: Zagreb 48.725; Osiek
21.611; Zemun 14.429; Varaždin 11.962; Mitrovica 11.480; Koprivnica
7.110; Karlovci sriemski 6.070; Sisak 7,064; Karlovac 5.723; Brod
5.715; Petrinja 5.142; Požega 4.719; Križevci 4.601; Bjelovar 4.369;
Petrovaradin 3.999; Senj 2708 (god. 1890. 2 785); Bakar 1.996.


Nova naredba za polaganje šumarskog državnog izpita vi
Austriji za one kandidate koji služe kod državn e šumarske uprave,
izašla 26. srpnja o. g., kojom se mienjaju neke ustanove dosele u krieposti
stojeće naredbe od 6. srpnja 1893. Glavne promjene jesu, da se
više ne traži jednogodišnja predpraksa, več samo 2 godišnja praksa nakon
svršene visoke škole za zemljotežtvo u Beču. Ovom praksom počinje i
vodjenje dnevnika u kojem ima kandidat opisati svoju uporabu kod
raznih službovnih grana, te opisati svoje vlastite nazore i opažanja učinjena
tom prigodom. U povjerenstvo, koje imenuje ministarstvo za poljodjelstvo
na 5 godina, bira se 10 državnih ili privatnih šumskih tehnika
i 7 šumsko-upravnih ministerialnih činovnika. K izpitu imaju se od prvih
prizvati uvjek dvojica a od potonjih samo jedan. Izpit ima u glavnom
biti praktičnoga smjera, a uzeti osobito u obzir potrebe državne šumarske
službe. Izpit dieli se na pismeni i ustmeni, potonji se opet dieli na izpit
u šumi i u sobi. Taj izpit u šumi obđržaje se ili prije onoga u sobi ili
za vrieme toga t. j . u šumi nastavi a u sobi dokrajči. I pravno upravni
povjerenik ima izpitu u šumi prisustvovati, nu on u jumi ne pita. Ne
uspije li kandidat na izpitu, odredit ce mu povjerenstvo kada se može
ponovnomu izpitu podvrći, a do toga vremena ima nastaviti svoju praksu
i dalje voditi svoj dnevnik. Ako je povjerenstvo pronašlo, da kandidat
ima u važnijih predmetih dovoljno znanje a i dovoljno praktično pojimauje
za državnu šumarsku službu, nu ipak samo u jedinih predmetih pokazuje
dosta manjkavo znanje, dozvoljava mu se naknadni izpit iz do


tičnih predmeta po izmaku roka koje mu povjerenstvo opredieli, te istom
kad je on taj naknadni izpit položio, konačan uspjeh ocieni. Povjerenstvo
ce odrediti, da li ima taj naknadni izpit biti ustmen ili još i pismen, i
da li tad do tog roka ima kandidat nastaviti svoju praksu i voditi dnevnik.