DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 675 —


stoga čudo, da se i broj piljana za hrastovu robn u zadnje vrieme vanredno
umnožao, one niču doista kao gljive iza kiše, pa se već u iuteresovanih
krugovih boje prekomjerne produkcije rezaue robe, jer doista nije u
zaduje vrieme poskočila ciena gotove rezane hrastove robe. Ipak mi u
obc´em interesu rado čujemo o podizanju novih pilana, jer su to industrialna
poduzeća od kojih zemlja i narod samo koristi imati može, a
kraj neprestanih ratarskih kriza potrebni smo bilo kakve industrije, što
no rieč, ,,kao kore hljeba".


Različite viesti i sitnice.


Kr, šumarska akademija u Zagrebu (šumarski odio mudroslovnog
fakulteta kr. sveučilišta Franje Josipa I.). Nakon svečane instalacije
ovogodišnjeg rektora magnifica Dr. Gjnre Arnolda, koja je dne 19. listopada
t. g. obavljena, započela su predavanja i u šumarskoj akademiji
u I. i II. tečaju. Buduće školske godine 1900/1901. otvoriti će se i III.
tečaj i tako ova akademija podpunom postati. Početkom zimskoga semestra
o. g. upisano je u 1. tečaj 11 slušatelja šumarstva, sve samih redovitih,
a u n . tečaj 16 redovitih i 2 vanredna, od potonje dvojice jedan
je inozemac (iz Bosne). Zimski semestar traje do 7. travnja 1900.


Kr. gospodarsko 1 šumarsko učilište i snjim spojena ratar


nica u Križevcili. Počam od o. g. postalo je ovo učilište samo gospo


darskim učilištem, jer od kako su koncem srpnja o g. zadnji slušatelji


šumarstva (III. tečaj) svršili nauke i ostavili zavod, sada samo još služ


beni naziv sjeća na okolnost, da je ovaj zavod tečajem 39 godina bio


„alraa mater" domaćih šumara.


Ovaj će se zavod doskora reorganizovati, a kako čujemo i za slušatelje
višeg odjela urediti internat, te dakako da će tom prilikom izčeznut
iz naslova sada već neshodna oznaka >šumarsko« učilište. Dok
ne bude zakon promienjen, ne može mienjati ni zakonom označeni naslov
ovoga učilišta, prem ono danas doista šumarskim učilištem nije. Broj
slušatelja ove godine iznosi u sva tri tečaja 24, od toga upisano ih je u


I. tečaj 8. Kad se bude reorganizovalo ovo učilište, reorganizovat će se
s njim spojena ratarnica (niži odjel), te se je toga radi o. g. obustavilo
primanje ratarskih pitomaca u I. tečaj, a oni koji btjedoše na svoje troškove
u ratarnici učiti, odpućeni su na kr. ratarnicu u Požegi.
Gradnja kr. šumarskog raTnateljstva u Zagrebu o kojoj smo
već u ovom listu viesti donesli, liepo je napredovala unatoč tomu, što se
je gradnjom razmjerno kasno započelo. Sada je ta zgrada došla pod krov
pa kako se vidi, biti će to liepa trokatnica sa tornjićem, pa kad bude