DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 671 —


Kod prodaje naših hrastovih šuma ostadoše piljaae — kao i do
sada — glavnim faktorom a proizvoditelji njemačke bačvarske građje
ostadoše praznih rukuh, jer im loše okolnosti na trgu sa ovom robom,
ne mogoše dozvoliti da konkuriraju sa piljanami i obde da mogu platiti
toliku šumsku taksu, kolika je procjenama izbačena.


Riečki drvni trg, koji je od tolike važnosti za sveukupnu našu
trgovinu sa drvom, sveudilj je živahan te dobro prolazi razna hrastova
piljena roba, francuzke dužice i podvlake, mekana roba kao Što su bordunali,
pak bukova vratila i bukove dužice. Slaba je nasuprot prođja
bukovih testona i tavoleta, koje su se prije u znatnoj množini iz naših
šumah izvažali u Italiju, navlastito Siciliju, nu danas amerikanska konkurencncija
upravo ubija našu eksportnu trgovinu s ovom vrsti robe.


Uspjesi dražba. Dne 5. listopada t. g. obdržavala se je u Zagrebu
dražba sječina krajiške investicionalne zaklade, te se tom prilikom
postignuli ovi rezultati:


X, , . ,. , procjenieno , , , prodano


Šumski prediel *, . ,.
dostalac /. . ,


torinti a. vr.
torinti a. vr.


1. Sočna br. 5. 57.660 braća Miiller iz Ziiricha 72.106
2. Sočna br. 8. 161.324 Societed´importationdeChene,Vrbanja 198.320
3. Boljkovobr.lO. 188.859 „ „ „ „ „ 234.650
4. Sveno br. 12. 192.762 „ „ „ „ „ 213.610
5. Paovo br. 14. 176.106 „ „ „ „ ,. 184-760
6. Somovac br. 22. 192.234 ostalo neprodano —
7.
Blato br. 24^ 111.980 Franjo Gamiršek, Mitrovica 129.650
1,080925 1,033.095
odbiv na prodano 192.234
888ir9l
procjena je nadbijena po tom za 16´/4*´/Q.
Dne 16. listopada o. g. obdržavala se je dražba kod kr. nadšumarskog
ureda u Vinkovcih, te je bio rezultat ovaj;


X , . ,. , procienieno , , , prodano


Šumski prediel „ . , dostalac „ . ..


tormti a. vr.
torinti a. vr.


1. Trstika br. 7. 69,513 A. BlaŽić, Sisak 69.810
8 Savički gjol br. 12. 19.850 Liebermann i Gotthardi, Sisak 20.190


2. Veliki gjol br. 11. 174.285 A. Berger i Hartl, Zagreb 187.609
4. B. Javička greda br. 19. 1.460 neprodano ostalo —
5. Javička greda br. 19. 81.283 „ „ —
6. „ br. 79. 5.929

7. B. Ljeskovača 28.024 Leinner i Dreibholz, Beč 33.500
8. R. Medjustrugovecbr. 22. 6.837 Katusić i Nyers, Vinkovce 7.000
9. Medjustrugove br. 22. 1.404 neprodano ostalo