DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 668 —


Nakon odgovora družtvenog tajnika prelazi se na glasovanje, te
bude predlog uprav, odbora ogromaom većinom prihvaćen.


U pogledu §. 35. novih družtvenih pravila predlaže družtveni
tajnik u ime uprav, odbora, da se obzirom na dosada stečeno izkustvo
kod uprave šumarskog doma §. 35. stilizira kako sliedi:


„Upravu i nadzor nad „Šumar, domom" vodi upravni odbor; dočim
da se sve ostalo iz toga § izpusti.


Skupština prihvaća taj pređlog većinom glasova.


Točka. 5. Predsjednik skupštine priobduje da će sađanjem upr.
odboru družtva koncem god. 1899. izteći mandat, te je s toga potrebito,
da se u smislu družtvenih pravilah obavi izbor novog družtvenog
predsjednika, tajnika i odbornika. Pošto kr. zem. vlada nije nova družtvena
pravila potvrdila, obaviti će se laj izbor polag starih družtvenih
pravila.


Na to uzimlje rieč družtveni član g. V. Malia predlaže, da skupština
zaključi neka sadanji upr. odbor vodi i nadalje upravu družtva do
buduće godine, pošto će se nakon potvrde novih družtvenih pravila
morati izbor i tako iznova obaviti.


Družtveni elan g. V. Dojković ne slaže se s tim predlogom, jer se
protivi §. 14. družtvenih pravila.
Družtveni član gosp. E. Slapničar podupire predlog člana gosp.
Malina.


Obzirom na §. 14, družtvenih pravila predlaže predsjednik, da se
obavi novi izbor pismenim glasovanjem. — U tu svrhu prekida sjednicu
na ^2 ^^^^ ^^ moli družtvene članove gg. Maksu Prokića i B. Hajeka,
da obave skrutinij predanih glasovnica.


Nakon obavljenog skrutinija proglasuju skr atatori izabranim gg. Marka
grofa Bombellesa predsjednikom; Ferdu Zikmnndowskoga I. podpredsjednikom;
Josipa Havasa II. podpredsjednikom; Andriju Borošića tajnikom;
Hagu Grunda, Roberta Fischbacha, Bogoslava Hajeka st.. Marinu de
Bona i Ivana Partaša odbornicima; Slavoljuba Rosipala, Dragutina
Laksara, Josipa Kozarca, Julija Vraničara i Dragutina Trotzera, zamjenici
odbornika.


Sknpštinari pozdravljaju izbor sa srdačnim Živio! a predsjednik
skupštine predlaže, da sa novoizabrani družtveni predsjednik brzojavno
iz glavne skupštine pozdravi, što skupština jednoglasno prihvaća uz burni
Živio predsjednik!


Točk a 6. U pogledu izbora mjesta za obdržavanje buduće glavne
skupštine predlaže predsjednik skupštine, da se buduća glavna skupština
obdržava u Zagrebu, nakon toga poduzme poućni izlet u Bosnu. Skup