DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 666 —


O p a z k a glede tek. brojeva 20, 22 i 23 razhođa.


1. Pod tek. br. 20. sadržani su ovi troškovi: Nagrade za gradjevne nacrte 1455-— for.
Izradba detailnih nacrta 2000´— „
Nadzor gradjevni 1360´— „
Nasipanje zemlje 729´72 „
Gradskom poglavarstvu 781´88 „
Bravarski uzorak 65´— „
Čišćenje stuba 88-80 „
Odvjetnici 137-42 „
Litografije 8-70 „
Oglasi 96-10 „
Osiguranje sgrade 227-31 „
Biljegi 218-26 „
Kamati i porez 322-88 „
Ukupno.. r. .. . 7441´07lb7.


2. Pod tek. br. 22. „uredjenje šumar, muzeja" sadržani su ovi troškovi:
Prometnom skladištu za pohranu
i osjeguranje predmetah
1104-37 for.


Tiskanice 19-90 „


Troškovi za radnike, ličilce i
i ostali manji troškovi kod
uredjenja muzeja 1600´66 „


UkupnoT 2T2YWlm.


3. Pod tek. br. 23. sadržani su ovi razni izdatci: I ili. odplatni obrok zajma
brodskoj imov. oboini 3570-09 for.
Povratak jamževine 100 — „


Izplaćeni štipendij jubilarni- 90-— „
Vodovodna pristojba 31-07 ,,
4°/o kamati pripomoćnoj zakladi


za g. 1898. na glavnicu od
5000 for. 200-— „
Ukupno 3991-76 for.


Oko 2 sata poslie podne prispjeli su izletnici u Peščenicu, gdje je
bio priredjen zajednički objed. Ovaj je tekao vrlo animirano, a nakon
pozdrava družtva po kuež. nadšumaru Haniki u ime vlastelinstva zaredale
su zdravice. Na prvom mjestu nazdravio je družtveni podpredsjednik


F. Zikmundovskj pokrovitelju družtva preuzv. g. banu Dragutinu grofu
Khuen-Hedervarj-u, zatim je nazdravljeno Njegovoj Jasnosti vladajućem
knezu Tliurn-Taxisu, družtvenom predsjedniku Marku grofu Bombellesu
itd., a podjedno su spomenutoj trojici odaslani i brzojavni pozdravi.
Naumljeni izlet u šumu pl. obdine turopoljske „Turopoljski lug"
morao se je odgoditi radi povodnje, te su se s toga izletnici večernjim
vlakom vratili u Zagreb i odtuda razišli svojim kućama.


Zapisnik XXIII. redoTite glarne skupštine liry. slar. šumarskoga
družtva, obđržarane dne 8. listopada 1899. u Zagrebu pod
predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika vel. g. Ferde Zikmundowsky-a
i u prisutnosti od 92 družtvena člana