DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 665 —


xacijm.


1896. do konca godine 1898. predložen XXIII. redovitoj glavnoj skupštini


vanoj dne 8. listopada 1899. u Zagrebu.
R a z h o d.


Preliminirano
Predmet
prema polučenom
popustu
kod jeftimbe
Izdano
for. ni. for.


Zidarske radnje 49305 13 68555 Klesarske radnje 6396 02 7377


„_


Tesarske radnje 5069 18 6081 — Pokrivaćke radnje 2948 — 3287 80 Limarske radnje 897 60 1332 60 Vodovodne radnje ´2653 63 3000 — Stolarske radnje 6802 67 7863 — Bravarske radnje 3218 75 3732 — Ličilarske radnje 997 92 448 — Bojadisarske radnje 1190 70 2000 — Staklarske radnje 915 98 1060 14 Peći 1370 — 1484 — Parketi 3500 — 3500 — Plinarske radnje — 1062 —


1002 —
Kiparske radnje 620 — 620 — Štednjaci 84 — 84 — Žaluzije i zavjese 881 23 881 23 Rešetke za pedi 148 56 148 56 Telegraf 119 90 119 90 Ini troškovi — 7441 07 Pokućtvo — 1118 13 Uredjenje šum. muzeja — 2724 93 Razni izdatci — 3991 76


Ukupno 116012 49


Opazka


Izplaćeno u g. 1899,


Od tnga izplaoeno godine 1899.
35 for. 73 ni.


Izplaćeno g. 1899.
Od toga izplaeeno g 1899. 672 fr.


slav. šumarskog družtva


Andrija Borosić, tajnik.