DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 664 —


ZIa,]slj-a.čni


o prihodu
i razhođu đružtvene sgrade „šumarskoga doma" od godino
hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdrža-
Prihod .
3
Predmet
Svota
for. nč.
Opazka
Čisti prihod od utržka drva, poklonjenog
đružtvu po krajiškoj investicionalnoj
zakladi i kraj. imov.
obćinama sa milenijske izložbe -
Upotrebljene đružtvene glavnice
Prinosi korporacijah, članova i ostalih
prijatelja šumarske struke za »Šumarski
Dom«
Prinos I. hrv. šteđione za uredjenje
šumarskog muzeja
Zajam, podignut od brodske imovne
obdine
Medjutimni kamati
Jamčevine poduzetnika
Stanarine do konca g. 1898.
Ukupno
Odbiv od toga razhod sa
Ostaje
Odbiv od toga nepovračene jamčevine
Ostaje
Pribrojiv k tome 10 kom. 3% zemljo
vjeresijskih srećaka sa
Ostaje koncem godine 1898.
14858
20408
10841
5000
69728
1373
8196
1124
131530
116012
15518
8096
7421
1000
8421
68
27
83

U
24
48
61
49
12
24
88

88
U Zagrebu , mjeseca lipnja 1899.


Za predsjedničtvo hrv.


Robert Fischbach, blagajnik.